Konferencija u Bruxellesu: Izmjeriti učinkovitost zaštite prava djece

Konferencija u Bruxellesu: Izmjeriti učinkovitost zaštite prava djece

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika sudjelovale su 8. veljače 2018. u Bruxellesu na međunarodnoj konferenciji pod naslovom “Mjerenje efikasnosti poštovanja dječjih prava – sva djeca su važna” (Measuring the Effectiveness of Children’s Rights – Make all Children Count).  Konferenciju su pod pokroviteljstvom belgijskog Ministarstva vanjskih poslova organizirali belgijski Nacionalni povjerenik za prava djeteta i organizacija ChildONEurope (European Network of National Observatories on Childhood).

Početna teza konferencije bila je da dječja prava možemo promatrati u odnosu na obvezujuće zakonske standarde, ali i na učinkovitost implementacije koja ovisi o tome imamo li odgovarajuće načine za formuliranje politika za djecu i imamo li kvalitetnu evaluaciju u području dječjih prava. Sudionici su raspravljali i dijelili iskustva o  kvantitativnim i kvalitativnim indikatorima poštovanja dječjih prava, budući da je uvođenje indikatora dječjih prava i dobrobiti djeteta i inače preporuka UN-ovog Odbora za prava djeteta svim državama članicama Konvencije o pravima djeteta.

Sudionici konferencije bili su stručnjaci iz područja akademske zajednice, praktičari, predstavnici različitih udruga za dječja prava, europski pravobranitelji za djecu, Agencija EU za temeljna prava – FRA, više bivših članova UN-ovog Odbora za prava djeteta i drugih UN-ovih tijela te istraživači i znanstvenici.

Ova konferencija i susret sa različitim zagovarateljima dječjih prava potvrdili su nam da je institucija Pravobranitelja za djecu u Republici Hrvatskoj na dobrom putu kad inzistira na evaluaciji rada, programa, dokumenata i promjena u odnosu na aktivnosti različitih dionika u društvu. Uključujemo pritom tijela izvršne vlasti, sudbena tijela, civilni sektor, profesionalce, praktičare, medije i druge.  Potvrdili smo da je izrada nacionalnih indikatora dječjih prava nužan “alat” za objektivniju procjenu ostvarivanja prava djece u državi, kao i da je posao Pravobranitelja za djecu da potiče izradu i kvantitativnih i kvalitativnih indikatora dobrobiti djece te da ih uspoređuje s europskim standardima i postojećim indikatorima i mogućnostima njihova unapređivanja i razvoja. Pri tome je preduvjet formuliranja indikatora prikupljanje relevantnih i pouzdanih podataka koji se odnose isključivo na djecu (osobe mlađe od 18 godina) i čije prikupljanje mora biti u suglasju s najvišim standardima zaštite privatnosti djeteta i nediskriminacije.

Na temelju rada Pravobranitelja za djecu i naših podataka sudjelovali smo aktivno u sekciji pod naslovom “Kako dosegnuti najranjiviju skupinu djece i uključiti ih u prikupljanje podataka i instrumente?”. Koristeći se i iskustvom članstva Ureda pravobraniteljice za djecu u mreži Children of Prisoners Europe naglasili smo neke izazove koji se odnose na djecu čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, a mogu biti primjenljivi na sve skupine djece u ranjivim situacijama. Jedan od takvih izazova je, primjerice, “nevidljivost” neke djece i  nepostojanje podataka o njihovim potrebama, često zbog stigme, srama ili tajne. Drugi je izazov to što su nam potrebni podaci koji se odnose na cijelu grupu djece, ali i podaci za posebno dijete te je važna “normalizacija” prikupljanja podataka čime bi se umanjila izloženost djetetove privatnosti i izbjegla dodatna stigmatizacija djeteta.