Konferencija u Crnoj Gori o zaštiti djece od zlostavljanja

Na regionalnoj konferenciji s temom “Zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja”, održanoj od 22. do 24. rujna 2009. u Pržnom, u Crnoj Gori, u organizaciji nevladine organizacija “Djeca prije svega”, sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

U radu konferencije sudjelovali su predstavnici ureda pravobranitelja za ljudska prava, ministarstava rada i socijalne politike, centara za socijalnu skrb te nevladinih organizacija koje pružaju pomoć zlostavljanoj i zanemarivanoj djeci (SOS linije), iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Poseban gost konferencije bila je Leen Decadt, voditeljica organizacije za pomoć djeci Child Helpline International.

Osim predstavljanja zakonske regulative vezane uz sankcioniranje zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i rada nevladinog sektora, a posebno SOS-telefonskih linija, puno je bilo govora o edukacijama za volontere, organiziranju rada na linijama za pružanje pomoći kao i o stvaranju europskog broja, to jest. europske mreže.