Konferencija u Litvi o ostvarivanju prava djece u alternativnoj skrbi

lidijaU Vilniusu, u Litvi, od 7. do 8. lipnja 2017. održana je završna međunarodna konferencija dvogodišnjeg projekta AudTrain II pod nazivom „Osiguravanje prava djece u alternativnoj skrbi“ (Ensuring the rights of children in alternative care). Na konferenciji su se okupili dužnosnici i stručnjaci iz regije Baltika educirani za provedbu revizije primjene dječjih prava u alternativnoj skrbi, te drugi stručnjaci među kojima su bili i predstavnici iz Hrvatske.
U radu konferencije sudjelovali su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske, SOS Dječjeg sela Hrvatska, Centra za socijalnu skrb Samobor, Doma za odgoj Lug te Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske.
Kao panel izlagač na konferenciji je sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović s izlaganjem pod nazivom “Alternativna skrb o djeci u Republici Hrvatskoj”. Tom je prilikom izvijestila o primjeni Konvencije o pravima djeteta te o hrvatskom zakonodavstvu u odnosu na djecu koja se nalaze u alternativnoj skrbi, kao i o područjima u kojima je u Hrvatskoj potrebno podići ostvarivanje dječjih prava na višu razinu.