Konferencija “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih”

Konferencija “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih”

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održao je početkom listopada virtualnu konferenciju pod nazivom “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: položaj žena, djece i mladih”, u okviru projekta “Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I”, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je pridonijeti ukupnom uključivanju pripadnika/ca romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo kroz niz aktivnosti, od promocije obrazovanja i osvještavanja javnosti o položaju žena, djece i mladih do aktivnosti usmjerenih jačanju koordinacijske uloge Ureda, jačanju kapaciteta stručnjaka i predstavnika tijela, među ostalim i putem izrade tematskih publikacija o specifičnostima položaja Roma i Romkinja u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji je prikazana publikacija “Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: žene, mladi i djeca”, koja je druga od pet planiranih tematskih publikacija.

O  marginaliziranom položaju žena, djece i mladih Roma i Romkinja na konferenciji su govorile Vedrana Šajn, radijska novinarka i urednica, Angéla Kóczé, docentica na studijskom programu Romski studiji na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU), Marius Taba, suradnik istraživač na Sveučilištu Corvinus u Budimpešti te pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter. Uvodne govore održali su ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri te saborski zastupnik Veljko Kajtazi.

Pravobraniteljica za djecu je, u sklopu osvrta na položaj žena, mladih i djece Roma u Europi te učinkovitih mjera za postizanje jednakosti i uključenosti, održala izlaganje “Prava i potrebe romske djece u Hrvatskoj: pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu”, te je sudjelovala u raspravi.

Snimljena izlaganja sudionika konferencije, kao i rasprava o postavljenim pitanjima i komentarima dostupni su na poveznici – https://ukljucivanje-roma.com/zdm.html.