Konferencija Vijeće Europe – za budućnost po mjeri djece

Konferencija Vijeće Europe – za budućnost  po mjeri djece

 

PrincezaPrije pet godina, na konferenciji održanoj u Monaku, Vijeće Europe započelo je s realizacijom programa “Graditi Europu za djecu i s djecom”, usmjerenog sustavnom podizanju standarda zaštite prava djece u svim svojim članicama. A više od 200 predstavnika europskih zemalja okupilo se ondje i ove godine, 20. i 21. studenoga, na novoj konferenciji “Graditi Europu prilagođenu djeci: pretvaranje vizije u stvarnost”, čiji je cilj bio utvrditi dokle se došlo u ostvarivanju te vizije i postaviti temelje Strategije za prava djeteta od 2012. do 2015. godine.

 

Na konferenciji su bili brojni predstavnici organizacija i institucija za zaštitu prava djece, među njima i pravobranitelja za djecu, predstavnici vlada država članica Vijeća Europe, istaknuti stručnjaci za zaštitu dječjih i ljudskih prava. Predsjedala je zamjenica glavnog tajnika Vijeća Europe Maud de Boer-Buquicchio, a Princeza od Hanovera, koja je cijelo vrijeme pratila skup, obratila se sudionicima na početku i završetku rasprava.

Konferencija posvećena Strategiji za prava djece 2012. – 2015. pred svoje je sudionike postavila obilje tema, preporuka, iskustava dobre prakse u prevenciji nasilja i oporavku žrtava zlostavljanja, ali i bolnih podataka o kršenju prava djece. Cilj Strategije je postići učinkovitu primjenu standarda u zaštiti prava djece postavljenih mnogobrojnim preporukama i smjernicama Vijeća Europe. Zasnovana je na četiri temeljna cilja: 1. unaprijediti prilagodbu djeci usluga i sustava, osobito u pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju; 2. ukloniti sve oblike nasilja nad djecom, osobito u školama i obitelji; 3. jamčiti zaštitu prava ranjivim skupinama djece, osobito djeci s teškoćama u razvoju, u dječjim i odgojnim domovima te djecu Roma i 4. unaprijediti sudjelovanje djece u školama, zdravstvenim pravosudnim i socijalnim institucijama.

Potreba za pronalaženjem što učinkovitijih mehanizama za zaštitu djece od svake vrste nasilja bila je poruka koja prožimala većinu tema na konferenciji, s porukom da se djelotvorna zaštita treba temeljiti na nacionalnoj strategiji zaštite djece od nasilja, ali njezina stvarna provedba počiva na brojnim koordiniranim čimbenicima i aktivnostima u lokalnoj zajednici. Snažnu i emotivnu poruku protiv nasilja nad djecom uputila su djeca Monaka svojim efektnim glazbeno-plesnim nastupom.

Rad konferencije pratila je i pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske Mila Jelavić, a uz nju i savjetnica Maja Flego.

 Monaco_predstava