Konferencija: vladavina prava na razini EU

Konferencija: vladavina prava na razini EU

Pravosudje

Platforma za međunarodnu građansku solidarnost CROSOL i Platforma 112, zagovaračka inicijativa koja okuplja organizacije civilnog društva oko pitanja vladavine prava, organizirali su 30. ožujka 2016. u Hrvatskome Saboru Konferenciju o vladavini prava na razini Europske unije. Cilj konferencije bio je raspravljati o mehanizmima zaštite načela vladavine prava na razini EU, ulozi različitih institucija i aktera u monitoringu i zaštiti vladavine prava.

U raspravi u dva panela sudionici iz različitih područja predstavili su perspektivu, stanje i zagovaračke prijedloge. Prvi panel “EU i vladavina prava” bio je posvećen situaciji u EU, postojećim mehanizmima zaštite vladavine prava i mogućim rješenjima. Drugi, pod nazivom “Narušavanje EU načela vladavine prava iz perspektiva civilnog društva”, donio je prikaze o situaciji u pojedinim zemljama članicama, kroz izlaganja predstavnika civilnog društva iz Poljske i Mađarske.
Govorilo se također o vladavini prava i temeljnim vrijednostima u kontekstu aktualne izbjegličke krize, na razini EU i pojedinih zemalja članica.
Na konferenciju su pozvani predstavnici nacionalnih i Europskih zastupničkih tijela, predstavnici Europske Komisije, predstavnici pravosudnih institucija, civilnog društva i drugi.
Raspravu je pratila i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.