Članice MMS-a u Strasbourgu

Članice MMS-a u Strasbourgu

 MMSStrasbourgU organizaciji Vijeća Europe u Strasbourgu je, u Europskom centru mladih (European Youth Centre Strasbourg, od 29. lipnja do 3. srpnja održan sastanak mladih pod naslovom “Enter! Youth Meeting 2015”. U programu, s temom vezanom za socijalna prava te usvojenu Preporuku Vijeća Europe, uz 180 sudionika iz svih europskih država, sudjelovale su i članice Mreže mladih savjetnika (MMS) pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske. Bile su to Marta Tušek, Tina Družić i Julia Fueh Mihovilović, koje su u Strasbourg dopratile odrasle savjetnice pravobraniteljice Ana Albrecht Čekada i Ana Babić.

Odbor ministara Vijeća Europe je 21. siječnja 2015. usvojio Preporuku (Recommendation  CM/Rec(2015)3 of the Committee of Ministers to member States on the access of young people from disadvantaged neighbourhoods to social rights https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2282497&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383) koja predviđa mjere koje bi trebale poduzeti lokalne, regionalne i državne vlasti kako bi pomogle mladima koji žive u siromaštvu, nasilju, isključenosti. Ove mjere proizlaze iz iskustva rada sa mladima putem projekta Enter!, koje se razvija još od 2009. godine.

Enter Strasbourg

Sudionice iz Hrvatske su putem izlaganja predstavnika Vijeća Europe te rada u radionicama upoznate sa sadržajem i svrhom Preporuke te načinom na koje mogu i same pomoći u njezinoj primjeni. Organizator je sudionicama omogućio i obilazak organizacija koje djeluju u Strasbourgu u zaštiti ljudskih prava.

MMS u Strasbourgu