Letak građanske inicijative “Ne dirajte djecu” ugrožava djetetova prava

Letak građanske inicijative “Ne dirajte djecu” ugrožava djetetova prava

logo 1Potaknuta pritužbama roditelja i građana na sadržaj letka građanske inicijative “Ne dirajte djecu”, pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić ustvrdila je da sadržaj i poruke toga letka ugrožavaju djetetovo pravo na zdravlje, zatim pravo na znanje i informacije o očuvanju zdravlja te pravo na zaštitu od seksualnog nasilja.

 

Nakon višegodišnjeg inzistiranja sličnih inicijativa i grupa, o tome da pravo roditelja nadmašuje pravo djeteta, što pokazuje nepoznavanje koncepta dječjih prava i odredbi međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva u odnosu na djecu, letak koji distribuira inicijativa “Ne dirajte djecu” šokira i zabrinjava.

Ponajprije zbog toga što svojim sadržajem obmanjuje javnost jer, ispod naslova ŠTO DONOSI SPOLNI ODGOJ  KOJI NAM NAMEĆU VLASTI U RH?, navodi sadržaje kojih uopće nema u hrvatskom kurikulumu zdravstvenog odgoja, a tek se na kraju teksta tvrdi da je riječ o dijelovima programa koji se navodno primjenjuje u Njemačkoj. Zatim se, posve neprimjereno, školski spolni odgoj dovodi u vezu s istraživanjima Alfreda Kinseya iz kojeg se izvan konteksta navode dijelovi i to s namjerom da se ljude sablazni, šokira i prestraši.

Pravobraniteljica smatra da takav letak uznemiruje javnost i obmanjuje je, posve iskrivljujući značenje spolnog odgoja, a time najveću štetu nanosi upravo djeci. Ovakve inicijative sračunate su na onemogućavanje da se zdravstveni odgoj, čiji je spolni odgoj sastavni dio, normalno i cjelovito provodi po školama. Formalno on jest uveden, ali znamo da  u provedbi još nailazi na brojne teškoće. Zato je upravo sada važno učiniti sve da ta provedba bude što kvalitetnija, da se vrednuju sadržaji i način provedbe, da se osposobe kadrovi koji će najuspješnije provoditi program, da se prati kako ove sadržaje odgoja i obrazovanja još bolje prilagoditi djeci, da se učenicima omogući da slobodno pitaju sve što ih zanima te da i sama kažu na koji način žele dobivati ove važne informacije.

Inicijative koje u prvi plan stavljaju isključivo pravo roditelja da odlučuju o odgoju djece, predstavljaju i opasnost za djecu jer inzistiraju na „ružičastoj“ predodžbi stvarnosti, u kojoj su sve obitelji kvalitetne i dobre, u kojoj su djeca uvijek i bez iznimke zaštićena u obitelji i institucijama. Nažalost, nisu. Jer, premda je većina obitelji nabolje i najsigurnije mjesto za djetetovo odrastanje, ima i obitelji u kojima se djecu tuče, seksualno zlostavlja, zanemaruje, ponižava, vrijeđa. Ima i institucija u kojima su djeca svemu tome izložena i, koliko god je to nekima teško čuti, to su i neke škole, domovi, sportski klubovi, crkve, igraonice. Skrivati istinu o tome i zanemarivati važnost odgoja djece za to da se znaju i mogu zaštititi od takvog ugrožavanja njihova života i djetinjstva, zdravlja i psihološke stabilnosti, znači raditi protiv djece.

Pravobraniteljica ističe da država ima obvezu i odgovornost ostvariti kvalitetan zdravstveni odgoj i obrazovanje, kako bi osigurala ostvarivanje prava djece prema Konvenciji o pravima djeteta, ponajprije pravo na informacije koje su važne za djetetovu dobrobit i pravo na zaštitu zdravlja, uključujući i reproduktivno zdravlje kao i na zaštitu djece od seksualnog nasilja i zlostavljanja.

Njezina poruka inicijatorima akcije “Ne dirajte djecu” je: Ne iskorištavajte djecu kako biste obmanjivali javnost! Pustite državu da ispuni svoju zadaću i osigura djeci kvalitetan zdravstveni odgoj.