Lipanjska europska kampanja za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

Lipanjska europska kampanja za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

Tijekom mjeseca lipnja u svim europskim zemljama u tijeku je kampanja usmjerena na zaštitu prava djece čiji su roditelji zatvorenici, pod nazivom Not My Crime – Still My Sentence! ili u prijevodu: Zločin nije moj, ali kazna ipak jest! Zatvorski sustav i njegovi zatvori i kaznionice u Hrvatskoj proteklih se godina redovito pridružuju toj kampanji i obilježavaju je nizom aktivnosti za djecu i roditelje u zatvoru.

Ured pravobraniteljice za djecu od 2006. godine kontinuirano se bavi problematikom zaštite prava ove osjetljive skupine djece i poziva da im se pruži dodatna podrška, upućujući brojne preporuke Ministarstvu pravosuđa i njegovoj Upravi za zatvorski sustav i probaciju. Od tih prvih preporuka do danas u Hrvatskoj se osjetno unaprijedila zaštita prava i interesa djece zatvorenika, na što upućuju i izvješća o posjetima djece i drugim aktivnostima na unapređivanju roditeljstva i održavanju obiteljskih veza zatvorenika, kao i otvaranje zatvorskoga sustava inicijativama civilnoga sektora u tom području.

Određeni broj djece suočava se sa situacijom u kojoj su im mama ili tata uhićeni i osuđeni na kaznu zatvora. Za neku od njih to može biti iznimno stresno, zbunjujuće pa i traumatizirajuće. Uhićenje roditelja ili njegov odlazak u zatvor jest štetno djetetovo iskustvo i zato svi koji se bave djecom trebaju znati da se od njih očekuje da pruže podršku i pomoć i toj skupini djece. Nekad su to posve malena djeca koja ne razumiju što se događa, a nekad veća djeca koja razumiju, ali su preplavljena pitanjima na koja često nemaju odgovora – o tome što će biti s njima i s roditeljem koji odlazi u zatvor, tko će se brinuti o obitelji, kako će reagirati okolina i kako će se ona sama nositi s time.

U Hrvatskoj približno jednu trećinu svih zatvorenika čine roditelji maloljetne djece. Prema podacima iz zatvorskog sustava, na dan 31. prosinca 2017., od ukupno 2211 osoba koje su bile u zatvoru i odgojnom zavodu, njih 743 bili su roditelji ukupno 1325 maloljetne djece. Tijekom cijele godine sveukupno je oko 12.500 djece bilo odvojeno od roditelja koji izdržavaju kaznu zatvora. U zemljama Europske unije riječ je o približno 800.000 djece, a procjenjuje se da u zemljama Vijeća Europe taj broj premašuje dva milijuna djece. To znači, primjerice, da se prosječni učitelj u svome radnom vijeku susretne s 25 djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. To je jedan cijeli razred kojem treba izravno, učinkovito, s puno empatije, zaštite privatnosti i dostojanstva pružiti podršku u toj ranjivoj situaciji. Posebno je važna podrška sustava socijalne skrbi za obitelj koja se suočava s izmijenjenim okolnostima i teškoćama: od financijskih teškoća i neizvjesne budućnosti do udaljenosti od roditelja koji je u zatvoru. Institucije koje djeluju tijekom cijelog pravosudnog postupanja kad je osoba u sukobu sa zakonom – policija, državno odvjetništvo, sud, probacijska služba, službenici u zatvoru – trebaju voditi računa o tome kako se njihovo djelovanje odražava na djecu tih osoba, što nipošto ne znači da roditeljstvo oslobađa počinitelje kažnjivih djela od odgovornosti i krivnje.

Odnos roditelja i djeteta ne prestaje odlaskom roditelja u zatvor, ali se mijenjaju okolnosti u kojima se taj odnos ostvaruje. U takvim je okolnostima za dobro roditeljstvo potrebna podrška, koju valja pružiti i roditelju u zatvoru, i roditelju ili djetetovu skrbniku izvan zatvora. Valja računati i s time da neki zatvorenici nisu bili dobri roditelji prije odlaska u zatvor, a u tom je slučaju podrška djetetu osobito važna. Djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom međusobno su vrlo različita – po dobi, obiteljskoj povijesti, odnosu s roditeljima, po tome kakvu im podršku pruža njihova neposredna okolina – pa stoga različito i reagiraju, na različite načine izražavaju svoje emocije i imaju različite potrebe. (O tome govori kratki animirani film “800.000 glasova” koji donosi različite doživljaje i razmišljanja djece čiji su roditelji u zatvoru. Film s hrvatskim prijevodom možete pogledati ovdje.)

Djeci čiji su roditelji u zatvoru pripadaju ista prava kao i svoj ostaloj djeci, ali postoje prepreke održavanju redovitih obiteljskih odnosa i poteškoće koje ta djeca i njihovi roditelji mogu trpjeti zbog nedostatka kvalitetnog obiteljskog kontakta, stigme te financijskih, praktičnih i psiholoških posljedica boravka u zatvoru.

Neka djeca zatvorenika izložena su poruzi, predrasudama i komentarima o tome da roditelj zatvorenik ne može biti dobar roditelj i da je i njegovo dijete predodređeno da i samo postane kriminalac. Kako bi dijete uspješno nadvladavalo svoje uobičajene razvojne krize, ali i kako bi se uspješno suočilo sa svojom posebnom stresnom situacijom, treba mu pomoć izvan obitelji: od učitelja, zdravstvenih službi i službi socijalne skrbi, pravobranitelja i organizacija civilnog društva. Ove organizacije mogu organizirati prijevoz, pomoći u opremanju prostora za kontakte zatvorenika-roditelja s djecom, organizirati aktivnosti u zatvoru, osposobljavati i pružati podršku svima koji se skrbe i o toj djeci.

U Hrvatskoj se neke od tih aktivnosti već uspješno provode. A odnedavno, u suradnji s Udrugom Roda i UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku Uprava za zatvorski sustav uvodi u hrvatske zatvore i mogućnost takozvanog video posjeta djece roditelju u zatvoru (uz pomoć digitalne tehnologije), što može biti vrijedna dopuna posjetima uživo.

Vijeće Europe prepoznalo je važnost brige o ovoj skupini djece te je 2018. donijelo Preporuku o djeci čiji su roditelji u zatvoru. Preporuke se odnose na policiju, probaciju, tužitelje i suce, zatvorski sustav, sustav socijalne skrbi, zdravstveni sustav, škole, medije i javnost. Pravobraniteljica za djecu organizirala je prevođenje tih preporuka čim su objavljene i uputila ih je svim relevantnim institucijama i tijelima. Više o tome pročitajte ovdje.

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske član je međunarodne mreže Children of Prisoners Europe – COPE, koja okuplja brojne europske organizacije, institucije i udruge usmjerene na dobrobit djece čiji su očevi ili majke u zatvoru te na očuvanje i izgradnju kvalitetne veze između roditelja i djeteta. COPE ima ukupno 92 člana i pridružena člana iz 31 zemlje i već gotovo dva desetljeća zagovara i na praktičan način štiti prava djece čiji su roditelji u zatvoru. Svake godine u lipnju COPE putem kampanje nastoji dodatno senzibilizirati stručnjake, sustave i javnost te svojim preporukama jačati svijest o potrebama ove djece.