Medijacija kao učinkoviti način rješavanja bračnih sporova

U Tjednu mirenja koji je trajao od 14. do 21. listopada 2019. godine Hrvatska udruga za mirenje (HUM) organizirala je 16. listopada 2019. Okrugli stol “Brakorazvodna parnica – Od A do M(edijacije)”. Na skupu se govorilo o medijaciji kao metodi koja se pokazala učinkovitim načinom rješavanja bračnih sporova prije eskalacije sukoba među partnerima, a ujedno i kao dobra mogućnost za izbjegavanje sudskog postupka koji najčešće vodi produbljivanju konflikta između roditelja čija je bračna ili izvanbračna zajednica prekinuta.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici udruga čiji članovi imaju iskustvo prekida zajednice života i dugotrajnih sudskih postupaka vezanih za roditeljsku skrb, kao i iskustvo medijacije, odvjetnici, miritelji, stručnjaci u ovome području. U raspravi su otvorene teme koje se odnose na iskustva sudjelovanja u medijaciji vezanoj za prekid bračne ili izvanbračne zajednice, iskustva provođenja medijacije, a bilo je riječi i o izazovima koji stoje pred svima koji su uključeni u postupak bračnih sporova te o dobrobitima njihovog mirnog rješavanja.

Na skupu o medijaciji sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić.