Medijsko obrazovanje i zaštita prava djece

Medijsko obrazovanje i zaštita prava djece

metodicka_radionica20090824_1Na 11. školi medijske kulture dr. Ante Peterlić, koja se održava od 22. do 31. kolovoza 2009. u Varaždinskim Toplicama, savjetnica pravobraniteljice za djecu Maja Flego održala je izlaganje “Mediji i zaštita prava djece”.

Školu medijske kulture organizira Hrvatski filmski savez u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, znanosti i sporta i drugim subjektima. Među stotinjak polaznika škole većinu čine učitelji voditelji školskih filmskih družina i voditelji izvanškolskih filmskih i videoklubova koji rade s djecom i mladima. Škola nudi sustavnu izobrazbu u području medijske kulture i praktično usavršavanje u specijaliziranim radionicama: za dokumentarni, igrani, animirani film i tv-reportažu, za kameru, montažu, scenarij, snimanje tona i digitalnu fotografiju. S polaznicima rade istaknuti filmski stručnjaci i autori poput Petra Krelje, Hrvoja Turkovića, Snježane Tribuson, Gorana Tribusona, Midhata Ajanovića, Krešimira Mikića i drugih.

Ove je godine započela s radom i Metodička radionica za učitelje medijske kulture, koja se bavi poboljšanjem kvalitete poučavanja medijske kulture u školi i unapređivanjem rada s učenicima u slobodnim aktivnostima u području medija. Upravo unutar tog programa pronađena je poveznica sa zaštitom i promicanjem dječjih prava.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu M. Flego u svojem je izlaganju prikazala različite aspekte kršenja dječjih prava u medijima javnog priopćavanja, uglavnom prava na privatnost i na zaštitu od potencijalno štetnih sadržaja, ali je pritom naglasila i veliki potencijal medija u afirmiranju i unapređivanju prava djece. Medijsko stvaralaštvo djece u školskim i izvanškolskim družinama i klubovima te kvalitetno dječje sudjelovanje u medijima važan je put ostvarivanja dječjih komunikacijskih prava, u čemu važan doprinos mogu dati educirani i angažirani učitelji medijske kulture.

S obzirom na to da medijsko okruženje danas bitno utječe na način odrastanja djece i kvalitetu djetinjstva, odgovornost je odraslih osigurati odgovarajuće mehanizme zaštite dječjih prava. Medijsko obrazovanje djece, ali i odgojitelja, nastavnika i roditelja važna je sastavnica tih mehanizama. (Foto HFS)