Međunarodna konferencija “Dobre prakse prikupljanja podataka o (ne)jednakosti”

Međunarodna konferencija “Dobre prakse prikupljanja podataka o (ne)jednakosti”

Centar za mirovne studije (CMS), u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, organizirao je konferenciju o dobrim praksama i izazovima u prikupljanju podataka o (ne)jednakosti. Konferencija je održana 28. i 29. studenoga u Zagrebu.

Konferencija je dio zajedničkih napora organizatora u podizanju kvalitete kreiranja, provedbe, praćenja i evaluacije antidiskriminacijskih politika kroz uspostavljanje platforme za prikupljanje i analizu podataka o (ne)jednakosti u Hrvatskoj te razmjenu iskustva u prikupljanju podataka u Europi.

Ovom konferencijom želi se potaknuti rasprava o perspektivama poboljšanja prikupljanja podataka u području suzbijanja diskriminacije i zaštite ljudskih prava, koje bi u budućnosti mogle rezultirati i kvalitetnijim javnim politikama u ovome području. Cilj konferencije je okupiti relevantne aktere koji sudjeluju u donošenju i provedbi javnih politika suzbijanja diskriminacije i koji u svom radu prikupljaju podatke o (ne)jednakosti: predstavnike institucija na nacionalnoj i lokalnoj razini, akademske zajednice, sindikata i organizacija civilnog društva.
Na konferenciji su sudjelovale savjetnice pravobraniteljice za djecu Branka R
eić Kukoč i Danijela Žagar.