Međunarodna konferencija “New legal Pathways for Access to protection and Integration od Refugees in Europe – Opportunities and challenge”

Međunarodna konferencija “New legal Pathways for Access to protection and Integration od Refugees in Europe – Opportunities and challenge”

Hrvatski pravni centar organizirao je međunarodnu konferenciju pod nazivom “New legal Pathways for Access to protection and Integration od Refugees in Europe – Opportunities and challenge” 23. studenoga 2023. u Zagrebu, kao nastavak provođenja aktivnosti u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“. Projekt se provodi od siječnja 2022. godine u partnerstvu s Mirovnim institutom i Pravnim centrom za zaštitu ljudskih prava i okoliša iz Slovenije te Zakladom za pristup pravima iz Bugarske.

Komplementarni putovi su sigurni zakoniti putovi dolaska i podrške u integraciji za osobe koje trebaju međunarodnu zaštitu, poput spajanja obitelji za šire članove, razne humanitarne sheme i oblici privatnog sponzorstva ili sponzorstva zajednice. Glavni cilj Konferencije bio je promoviranje komplementarnih putova dolaska kao načina legalnog dolaska, prihvata i integracije izbjegličke populacije. Konferencija je okupila stručnjake i relevantne aktere iz partnerskih zemalja i iz država jugoistočne i centralne Europe te drugih međunarodnih stručnjaka.

Na Konferencji su predstavljeni komplementarni putevi u strateškim dokumentima UNHCR-a, politikama Europske unije, kanadski i drugi međunarodni primjeri sponzorstava te nacionalna perspektiva u odnosu na uvođenje komplementarinih putova. Također je predstavljeno istraživanje percepcije građana Slovenije, Bugarske i Hrvatske prema izbjeglicama i komplementarnim putevima njihova dolaska.

Konferenciju je pratila savjetnica pravobranitelice za djecu Nina Ćurčić.