Međunarodna konferencija o jačanju kapaciteta pravobranitelja

Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji “Povećanje kapaciteta ombudsmana – dostupnost i vidljivost za sve građane”, održanoj 7. i 8. studenoga 2019. u Nišu, u Srbiji. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta „Povećanje informiranosti građana koji žive u udaljenim krajevima Srbije o radu ombudsmana” te se raspravljalo o mogućnostima povećanja kapaciteta pravobraniteljskih institucija u skladu s usvojenim načelima Europske komisije vezano uz zaštitu i unapređivanje institucije ombudsmana, odnosno Venecijanskim načelima, koja su usvojena na 118. plenarnoj sjednici Venecijanske komisije u mjesecu ožujku 2019.

Na konferenciji su sudjelovali pravobraniteljica Republike Bugarske Diana Kovačeva, Pravobranitelj Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović, zamjenik pravobranitelja Slovenije Miha Horvat, Nacionalni koordinator za sprečavanje trgovine ljudima Republike Srbije Mitar Đurašković, zamjenik Pravobranitelja Turske Arif Dulčev te predstavnici pravobraniteljskih institucija iz Albanije, Grčke, Crne Gore, Rumunjske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Pravobraniteljica Pirnat Dragičević na konferenciji je predstavila rad institucije Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na pozitivnim iskustvima vezano za samostalnost i specijaliziranost ureda koji se bavi isključivo pravima djece. Naglasila je važnost multidisciplinarnog timskog rada u svome Uredu, kroz zajednička promišljanja i suradnju eksperata različitih zvanja u pronalaženju najboljeg interesa djeteta u svakom konkretnom slučaju.

Na Konferenciji je također razmatrana važnost i mogućnost bolje suradnje institucija ombudsmana i sličnih institucija na međunarodnoj razini, a raspravljalo se i o prihvaćenosti načela zaštite i unapređenja institucije ombudsmana u pojedinim državama regije.