Međunarodna konferencija u SAD-u: “Obitelji čiji su članovi u zatvoru”

DallasU Dallasu (Texas) u SAD-u, od 3. do 5. svibnja 2017. održana je konferencija pod nazivom “Obitelji čiji su članovi u zatvoru” (Prisoners Family Conference). Poziv da održi uvodno predavanje na ovoj konferenciji dobila je i zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Pozvao ju je Francis Suubi, predsjednik organizacije Wells of Hope iz Ugande i jedan od inicijatora osnivanja Internacionalne koalicije za djecu čiji su roditelji u zatvoru (INCCIP), koja je svoju osnivačku konferenciju održala nedavno na Novom Zelandu.

Za Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske to je nastavak globalne umreženosti organizacija, institucija i pojedinaca koji se bave pravima i potrebama djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. Obitelji čiji članovi su u zatvoru ili su bili u zatvoru sastaju se već devet godina u Dallasu, pojedinačno ili okupljeni u više organizacija civilnoga društva uglavnom iz SAD-a. Specifičnost ove konferencije jest u tome što, osim stručnjaka koji se bave potrebama djece i obitelji čiji član je u sukobu sa zakonom, na njoj sudjeluju i ljudi koji imaju neposredno iskustvo izdržavanja kazne zatvora.
U tri konferencijska dana te tijekom pratećih aktivnosti prije i poslije konferencije više od stotinu sudionika razmjenjivalo je svoja iskustva, prakse, razmišljanja i ideje. Najmlađa sudionica konferencije imala je 10 godina, a najstarija više od 70 godina. Zanimljivo je da su obje bile vrlo aktivne kako u pitanjima i komentarima na plenarnim predavanjima tako i u radionicama.
Maja Gabelica Šupljika je, kao jedina izlagačica iz Europe, u izlaganju pod naslovom “Pristup pravobranitelja za djecu zaštiti djece čiji su roditelji u zatvoru” opisala aktivnosti pravobraniteljice u ovom području. Također je detaljno objasnila položaj i ulogu pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, budući da je uvidjela kako mnogi sudionici imaju netočne predodžbe o pravobranitelju kao još jednom “vladinom tijelu koje zagovara vladine odluke i postupke”. Također je predstavila rad europske mreže Children of Prisoners Europe – COPE, čiji je predstavnik također bila na ovome skupu.
Iznijela je kako je tekao desetogodišnji rad Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske u zaštiti i promicanju prava djece čiji su roditelji u zatvoru, kako se mijenjao broj pojedinačnih slučajeva i kako se u Uredu pravobraniteljice za djecu shvaća holistički i međusektorski pristup i mogućnosti u izradi i implementaciji dobrih praksi. U raspravi je bilo mnogo pitanja o radu, institucionalnim ovlastima i postignućima nezavisne institucije za ljudska prava europskog tipa kao što je Pravobranitelj za djecu. Valja se podsjetiti da je SAD jedina država na svijetu koja nije ratificirala Konvenciju o pravima djeteta.
U pripremi prezentacije koju je predstavila M. Gabelica Šupljika sudjelovale su direktorica COPE mreže Liz Ayre i dr. sc. Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, a korištenje svojih materijala za prezentaciju omogućile su i udruge Roda i Status M, tako da je ona ondje predstavila i rad drugih subjekata s europske i nacionalne razine.
Dječja prava bila su u fokusu konferencijskih zbivanja, u čemu vidimo i posebnu vrijednost ovakve konferencije u kojoj su nalazi istraživanja, stajališta stručnjaka i institucija poput Pravobranitelja za djecu bili komplementarni osobnim iskustvima obitelji zatvorenika i samih zatvorenika. Ta su iskustva stjecana u različitim socijalnim kontekstima: dok se u Sjedinjenim Američkim Državama provodi već godinama masovno osuđivanje na kaznu zatvora i svake godine broj zatvorenika rapidno raste, u Hrvatskoj je zadnjih godina zabilježen znatni pad broja zatvorenika u zatvorima i kaznionicama.
Na skupu se raspravljalo o obilježjima privatnih zatvora koji dominiraju u SAD-u i koji su rijetkost u Europi i drugdje (postoji tek jedan na Novom Zelandu), a ne postoje u Hrvatskoj. Govorilo se o prijetnji ponovnih otvaranja nehumanih zatvora poput Guantanama, zatim o osobama s invaliditetom u zatvoru, djeci-zatvorenicima u nekim zemljama koje to omogućuju, o smislu i potrebi terapeutskih i rehabilitacijskih programa za osobe u sukobu sa zakonom te o drugim temama.