Međunarodna razmjena pravosudnih dužnosnika

Međunarodna razmjena pravosudnih dužnosnika

Pravosudje

U organizaciji Pravosudne akademije koja sudjeluje u Programu razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara (EJTN), 27. svibnja 2014. riječki ured pravobraniteljice za djecu posjetila je sutkinja iz Mađarske Ildiko Bicskei.

 

Programom je predviđeno da se strani pravosudni dužnosnici upoznaju s radom pravosudnih tijela i tijela državne uprave u Hrvatskoj. U riječkom uredu pravobraniteljice za djecu sutkinju Bicskei primila je savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar, koja joj je predstavila rad Ureda pravobraniteljice za djecu i regionalnih ureda, a prilika je to bila i za usporedbu rada pravobraniteljskih institucija u Hrvatskoj i Mađarskoj, stanja dječjih prava u ove dvije države, a naročito zaštita prava djece u sudskim postupcima.