Međunarodna znanstvena konferencija o posljedicama ekonomske krize u Europi

Međunarodna znanstvena konferencija o posljedicama ekonomske krize u Europi

Novac121088315U organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog Centra izvrsnosti Opatija, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Opatiji je 17. i 18. listopada 2014. održana Međunarodna znanstvena konferencija “Envisioning a new social model for Europe – the economic crisis aftermath (Lessons from Transition)“.

Seminar je posvećen različitim temama socijalne sigurnosti u Europi, s osvrtom na proces tranzicije koji još nije istražen u cijelom svojem teoretskom i praktičnom značenju, s obzirom na to da su zemlje u tranziciji prošle vrlo opsežne promjene socijalnih prava. Na aktualnim primjerima država Europe i danas možemo vidjeti do kakvih razmjera može dovesti socijalna nesigurnost.

O ovoj se temi raspravljalo kroz izlaganja i primjere organizacije zaštite na radu i oblicima organizacije primarne zdravstvene zaštite, ekonomskim učincima reformi u energetskom sektoru na slučaju Hrvatske, reformi sustava od 2000., pristupu tržištu i slobodnom kretanju dobara u Europskoj uniji, participaciji radnika u donošenju odluka  i zaštiti socijalnih modela, mirovinski sustav i sustav mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj, tržište rada i cjeloživotno učenje, ustavnim ograničenjima EU financijske krize, osobni stečaj građana, prodaju dionica društava u vlasništvu država članica, LGBT na tržištu rada u Hrvatskoj, prekograničnu naplata potraživanja i dr.

Iz ureda pravobraniteljice za djecu na seminaru je sudjelovala savjetnica Danijela Žagar.