MMS raspravljao o participaciji djece u školi tijekom pandemije

MMS raspravljao o participaciji djece u školi tijekom pandemije

Još jedan Zoom-sastanak MMS-a održan je 23. veljače 2022., a glavna tema bila je rasprava o tome kako učenici ostvaruju pravo na sudjelovanje ili participaciju u školi za vrijeme trajanja pandemije Covida-19.

Ostvarivanje participativnih prava djece iznimno je važna tema u radu Ureda pravobraniteljice za djecu, budući da se u tome ogleda koliko su odrasli doista spremni uvažiti djecu kao članove društvene zajednice. Odnosno, koliko su spremni otvoriti im prostor i mogućnost da izraze svoje mišljenje te to mišljenje ozbiljno razmotriti i uzeti u obzir prilikom donošenja odluka koje se odnose na djecu – u različitim područjima djetetova života.

Budući da djeca veliki dio vremena provode u školi, te život u školi predstavlja značajni dio odrastanja svakog djeteta, Ured pravobraniteljice za djecu je tijekom 2017. i 2018. proveo istraživanje o načinu na koji djeca ostvaruju svoja participativna prava u osnovnim i srednjim školama. Istraživanje je provedeno pod vodstvom izv. prof. dr. Ivane Borić te uz sudjelovanje stručnjakinja u području participacije djece s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i Odsjeka za pedagogiju i Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati istraživanja objavljeni su u knjizi “Participacija djece u školi”, a objavljeni su i u verziji prilagođenoj djeci  u slikovnici “I ja želim sudjelovati!”.

Uz članove MMS-a, na sastanku o tome kako djeca ostvaruju svoja participativna prava tijekom razdoblja epidemije, sudjelovale su voditeljica MMS-a, savjetnica pravobraniteljice za participativna prava djece Davorka Osmak Franjić, te asistentica na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu Andrea Ćosić, koja je bila i članica istraživačkog tima istraživanja o participaciji djece u školi.

Članovi MMS-a na sastanku su razmijenili svoja iskustva o radu školskih vijeća učenika, zatim o tome u kolikoj se mjeri za vrijeme pandemije u njihovim školama slušao, uvažavao i poticao glas učenika, odnosno koliko su djeca bila uključena u donošenje odluka u školi, te koliko su učenici općenito mogli izraziti svoje mišljenje i prijedloge prilikom donošenja odluka na razini razreda i škole. Bilo je govora i o prijedlozima i preporukama za poboljšanje ostvarivanja participativnih prava djece.

Opći je zaključak rasprave da je pandemija Covida-19 utjecala na dodatno smanjenje mogućnosti za dječju participaciju u školama. Učenička participacija ni prije pandemije nije bila dovoljno prisutna, ni osobito razvijena, na što ukazuju i rezultati provedenog istraživanja pravobraniteljice za djecu. Rasprava je još jednom potvrdila i potrebu djece da ih se više potiče na sudjelovanje u procesima donošenja odluka koje ih se tiču, a koje se odnose na različite aspekte života u školi. Pokazala je i potrebu da odrasli pokažu razumijevanje i interes za dječju perspektivu.

Djeci je u odnosu na participaciju, ali i šire od toga, podrška odraslih iznimno važna, a najčešće je opisuju i procjenjuju kao spremnost odraslih da ih saslušaju te da ih potaknu na slobodno izražavanje mišljenja. Vijeća učenika, kao i satovi razrednika, prepoznati su kao potencijal za poticanje i razvoj participacije učenika, ako se usto osigura odgovarajuća podrška i poticaj odraslih. (Foto: Arhiva MMS-a)