Multidisciplinarni sastanak o programima prevencije seksualnog nasilja

Multidisciplinarni sastanak o programima prevencije seksualnog nasilja

Ured pravobranitelja za djecu projektni je partner projekta “SNEP 2 – Junior” (Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior), koji se provodi u okviru REC programa Europske komisije “Prevencija i borba protiv svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama“, a čiji je nositelj organizacija Ženska soba. Opći cilj projekta, čija je provedba započela početkom 2021., je prevencija seksualnog nasilja nad djecom, odnosno razvoj, implementacija, evaluacija i verifikacija programa prevencije za više razrede osnovnih škola.

U sklopu tog projekta 8. lipnja 2021. održan je multidisciplinarni sastanak o programima prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih škola, kako bi se utvrdilo postoje li i provode li se programi prevencije seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u osnovnim školama u Hrvatskoj, te postavilo pitanje potrebe za takvim programima prevencije. Na sastanku je predstavljen i SNEP program – program prevencije seksualnog nasilja za srednje škole, koji je razvila Ženska soba u suradnji s partnerskim organizacijama i koji se provodi u školama širom Hrvatske.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici projektnih partnera: Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI, Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji, OŠ Kantrida u Rijeci, OŠ Bedekovčina, OŠ “Slava Raškaj” u Ozlju, OŠ “Antun Mihanović” u Slavonskom Brodu, OŠ Veruda u Puli, OŠ Matka Laginje u Zagrebu, te organizacija Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude iz Švedske. Njima su se pridružili i predstavnici nadležnih tijela, institucija, odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva te stručnjaci za područje zaštite djece od seksualnog nasilja i iskorištavanja.

Izlaganja su održale Lana Petö Kujundžić (Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež), Maja Mamula (Ženska soba), Alma Rovis Brandić (Agencija za odgoj i obrazovanje), Nataša Bijelić (CESI), Jelena Tomić (Hrabri telefon), Silvija Stanić (Udruga roditelja Korak po korak), Tajana Šarić (Obrtnička škola Osijek) te savjetnica pravobraniteljice za djecu Gordana Filipović.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu u svojem je izlaganju naglasila važnost prevencije i osnaživanja djece na prijavu svih oblika seksualnog nasilja, uključujući i seksualno uznemiravanje. Upozorila je na važnost pravodobne, odgovarajuće i učinkovite reakcije na svaku prijavu nasilja. Također je istaknula uočene probleme u normativnom okviru i provedbi propisa u praksi, što posebice dolazi do izražaja u dugotrajnim postupcima, izricanju blagih kazni za počinitelje te neizricanju sigurnosnih mjera počiniteljima.