Na Tjednu psihologije u Vinkovcima – o podršci djeci zatvorenika

Na Tjednu psihologije u Vinkovcima – o podršci djeci zatvorenika

U sklopu 12. tjedna psihologije, u organizaciji Društva psihologa Vukovarsko-srijemske županije, u Vinkovcima je 22. veljače 2019. održan stručni skup za djelatnike u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i policije s temama posvećenim potrebama djece. Skup je, uvodnim predavanjem pod nazivom “Razvoj središnjeg živčanog sustava i ponašanje djece i adolescenata”, otvorila dr. sc. Slavka Galić iz Opće županijske bolnice u Požegi, objasnivši biološke osnove funkcioniranja središnjeg živčanog sustava u pojedinim razvojnim razdobljima te vezu s ponašanjem djece i adolescenata.

U drugom dijelu skupa posvećenom ostvarivanju prava i interesa djece zatvorenika, održana su tri predavanja. Predavanje pod nazivom “Aktivnosti ureda pravobraniteljice za djecu u zaštiti prava i interesa djece čiji su roditelji u zatvoru” održala je savjetnica pravobraniteljice Sanja Vladović. Govorila je o djelovanju Ureda i postignutim promjenama u proteklih 13 godina u Hrvatskoj na području ostvarivanja prava djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom. Sljedeće predavanje u tom tematskom bloku održala je Bernardica Franjić Nađ psihologinja iz Uprave za zatvorski sustav i probaciju, koja je informirala sudionike o aktivnostima zatvorskog sustava u brizi za djecu zatvorenika te o specifičnim potrebama ove ranjive skupine. Izlaganje “Podrška djeci zatvorenika iz perspektive odgojno-obrazovnog sustava” održala je doc. dr. sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, koja je predstavila istraživanje provedeno s učiteljima o njihovom poznavanju potreba djece čiji su roditelji lišeni slobode te o njihovim stavovima o njima.

Sudionici skupa na 12. tjednu psihologije u Vinkovcima iskazali su veliko zanimanje za ovu još relativno nepoznatu temu te su izrazili želju da se putem svojih profesionalnih aktivnosti snažnije uključe u rad s djecom.