Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I JA ŽELIM ČITATI!”

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I JA ŽELIM ČITATI!”

Hrvatsko knjižničarsko društvo pokrenulo je nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I JA ŽELIM ČITATI!”. Suorganizatori u kampanji su Knjižnice grada Zagreba (sedam Komisija Hrvatskog knjižničarskog društva) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Ured pravobraniteljice za djecu partner je u kampanji te će zajedno s ostalim partnerima (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga defektologa, Hrvatska knjižnica za slijepe I Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom) i osnivačima Kampanje raditi na podizanju svjesti javnosti za problematiku osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te osobama koje ne mogu čitati standardni (crni) tisak. Knjižnice, kao društveno korisne institucije, imaju zadatak prepoznati i zadovoljiti potrebe svojih korisnika na odgovarajući način.

Ova kampanja odgovor je na potrebe korisnika koji ne mogu čitati standardni tisak jer se njihove teškoće mogu prevladati prijenosom knjižnične građe u alternativne formate. Na taj način će se djeci, mladima i odraslim osobama s teškoćama čitanja, s disleksijom ili slijepoj djeci olakšati pristup većem broju knjiga. Stoga je ključna poruka Kampanje: Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!. Aktivnosti Kampanje možete pratiti na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva: http://www.hkdrustvo.hr/.

Svojevrsni početak i najava kampanje obilježeni su u sklopu Okrugloga stola koji je nazvan po ključnoj poruci kampanje: “Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!”. Okrugli stol održan je 30. rujna 2016. u Zagrebu. Zainteresirani dionici razmijenili su mišljenja i znanja te zajedničkim snagama pridonijeli provođenju Kampanje. Na Okruglom stolu je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Salaj.