Nagrađeni dječji radovi o zaštiti od katastrofa

Nagrađeni dječji radovi o zaštiti od katastrofa

DUZSDržavna uprava za zaštitu i spašavanje treću godinu zaredom organizira Natječaj za likovne, literarne i foto radove djece i mladih predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama, vezane uz temu o katastrofama  i snagama zaštite i spašavanja. Natječaj je dio programa edukacije djece za sigurno postupanje i razvoj sigurnosne kulture, s ciljem razvijanja i promicanja svijesti kod djece o postojanju rizika od katastrofa.

 

Djeca iz brojnih škola i predškolskih ustanova iz cijele države sudjelovala su u ovogodišnjem natječaju te prijavila i poslala svoje radove. Za odabir na državnoj razini pristiglo je 286 radova od čega 75 literarnih. Odabir nagrađenih radova izvršen je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Nagrade, koje se se dodjeljuju u osam kategorija, uručene su djeci na svečanosti održanoj 30. travnja 2013. u Zagrebu.

Na svečanosti uručenja nagrada djeci i mladima sudjelovala je i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Svi nagrađeni radovi dostupni su na web stranici Državne uprave za zaštitu i spašavanje. (Foto: www.duzs.hr)