Najava: Svečano otvaranje izložbe “Poznajem i poštujem dječja prava” 20. studenoga

Najava: Svečano otvaranje izložbe “Poznajem i poštujem dječja prava” 20. studenoga

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i ove će godine obilježiti Međunarodni dan prava djeteta svečanim otvaranjem izložbe učeničkih likovnih radova pod nazivom „Poznajem i poštujem dječja prava“ u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu (Teslina 10, prizemlje). Njezini ovogodišnji suradnici su učenici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću (ŠUDIGO) Zabok koji su, uz podršku svojih profesora, ilustrirali pojedine teme iz Konvencije o pravima djeteta i ponudili svoje viđenje temeljnog međunarodnog pravnog dokumenta o dječjim pravima. Svečano otvaranje izložbe održava se u ponedjeljak, 20. studenoga 2017., u 11 sati.

Želeći djeci i mladima približiti značenje i smisao Konvencije o pravima djeteta, pravobraniteljica za djecu proteklih godina surađuje s umjetničkim srednjim školama u Hrvatskoj u pripremi godišnjega kalendara pod nazivom „Poznajem i poštujem dječja prava“ i istoimene izložbe. Kalendar pruža sažetu informaciju o Konvenciji, o ulozi Pravobranitelja za djecu i o Mreži mladih savjetnika, čiji su članovi djeca koja savjetuju pravobranitelja o pitanjima važnim za djecu.

Ove godine izazov da vizualnim jezikom ispričaju vlastitu priču o ostvarivanju i zaštiti dječjih prava prihvatili su učenici umjetničke škole iz Zaboka. Oni su izradili ilustracije uz zadane teme iz kalendara, kao što su: „Konvencija o pravima djeteta je Zakon!“, „Metar za dječja prava“, „Svako dijete ima jednaka prava“, „Uvijek činiti ono što je najbolje za dijete!“, „Dječje mišljenje je važno“, „Ranjive skupine djece“, „Pravobranitelj za djecu je zaštitnik prava djece“ i druge. Njihova viđenja i interpretacije potiču na razmišljanje o tome kako dosegnuti svako dijete i kako svakom djetetu omogućiti da ostvari svoja prava te da se istodobno osjeća i zaštićeno i slobodno.

Na izložbi se predstavlja četrdesetak radova, od kojih će 12 biti uvršteno u zajednički Kalendar za 2018. Pravobranitelja za djecu i zabočke Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću. Kalendar će se dostaviti svim dječjim domovima u Hrvatskoj te drugim ustanovama i organizacijama za djecu i dječja prava u Hrvatskoj i svijetu. Učenički radovi ostaju u Maloj kući dječjih prava sljedećih godinu dana te će ih ondje vidjeti mnoga djeca i odrasli koji budu posjećivali Ured pravobraniteljice za djecu u Zagrebu.

Na svečanom otvaranju izložbe uzvanicima će se obratiti pravobraniteljica Ivana Milas Klarić i ravnateljica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Božica Šarić, a izložbu će službeno otvoriti mladi autori – učenici Lucija Brežnjak i Silvio Horvat.