Najava: Tribina uz 10. rođendan Ureda pravobraniteljice za djecu u Rijeci

Rijeka novi uredOvogodišnji Dječji tjedan, koji se u Hrvatskoj obilježava u prvom tjednu mjeseca listopada, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić posebno će obilježiti proslavom 10. obljetnice rada svojega regionalnoga ureda u Rijeci. Tim povodom pravobraniteljica će u Rijeci održati tribinu pod nazivom „Deset godina riječkog ureda pravobraniteljice za djecu – postignuća i izazovi“. Tribina će se održati u gradskoj vijećnici Grada Rijeke (Korzo 16) u srijedu, 4. listopada 2017., u 10 sati.
Deseta godišnjica rada riječkoga ureda pravobraniteljice prilika je i za kritički osvrt na postignuća u zaštiti prava djece, na izazove s kojima su se pravobraniteljica i njezini suradnici suočavali u proteklome razdoblju, kao i na ostvarenu suradnju s lokalnim i regionalnim tijelima, organizacijama i stručnjacima te udrugama koje rade s djecom. Zato su njihovi predstavnici, pozvani na tribinu 4. listopada, kako bi zajedno s pravobraniteljicom i njezinim savjetnicama promišljali o tome kako biti još uspješniji i učinkovitiji u zaštiti, praćenju i promicanju prava i najboljih interesa djece, kako ostvariti još bolju suradnju te kako biti dostupniji djeci.
Budući da je važan dio rada pravobraniteljice suradnja s djecom i omogućavanje djeci da iznose svoja mišljenja o pitanjima koja ih se tiču, na tribinu su pozvana i djeca uključena u projekte dječje participacije Dječjega doma „Tić“ u Rijeci i Društva Naša djeca Opatija – dviju organizacija s kojima pravobraniteljica već godinama uspješno surađuje.