Naš kalendar za 2023. – ususret 20. obljetnici Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj

Naš kalendar za 2023. – ususret 20. obljetnici Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj

Ove godine navršava se 20 godina otkako u Hrvatskoj djeluje Pravobranitelj za djecu kao samostalno nezavisno tijelo, specijalizirano za prava djeteta. Prvi Zakon o pravobranitelju za djecu donesen je 2003. godine, kada je imenovana i prva pravobraniteljica za djecu, te je ustrojen Ured pravobraniteljice za djecu.

Već gotovo 20 godina pravobraniteljstvo za djecu istražuje povrede prava djece, upućuje preporuke za zaštitu prava djece, susreće se i surađuje s djecom, potiče ih na izražavanje mišljenja, te pomaže u širenju znanja o dječjim pravima. Jedan od načina na koji nastoji približiti djeci Konvenciju o pravima djeteta je i ilustrirani godišnji kalendar, koji na jednostavan i zanimljiv način predstavlja Konvenciju i pojedine teme o pravima djeteta.

Ovogodišnji kalendar, uz priču o UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta, donosi i priču o djelovanju Ureda pravobraniteljice u protekla dva desetljeća na zaštiti i promicanju dječjih prava u Hrvatskoj. On predstavlja temeljna načela Konvencije – nediskriminaciju, zaštitu života i opstanka djeteta, najbolji interes djeteta i participaciju – te dječja prava na roditeljsku skrb, zaštitu od nasilja, zdravlje, obrazovanje, slobodno vrijeme i igru, slobodno izražavanje mišljenja, podršku djeci s teškoćama u razvoju i druga prava. A paralelno s time opisuje i ulogu i način rada pravobraniteljice za djecu – praćenje ostvarivanja prava djece, inicijative za izmjene propisa, preporuke za bolju zaštitu prava djece, obilaske ustanova u kojima djeca borave, te opisuje rad Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice, kao i susrete s djecom u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu te regionalnim uredima u Osijeku, Rijeci i Splitu.

A o tome što je sve učinjeno u 20 godina svjedoče i brojke: u proteklih 20 godina pravobraniteljice su uputile oko 900 općih preporuka o zaštiti prava djece, sudjelovale su u izmjenama oko 500 propisa, organizirale obilaske više od 870 ustanova za djecu.

Za Ured pravobraniteljice ova će godina, osobito u drugoj polovici, proteći u znaku obilježavanja 20 godina djelovanja ove institucije. Ilustrirani kalendar, koji je namijenjen ponajprije djeci, svojim porukama najavljuje ovaj jubilej, a ujedno je i poziv djeci da sa svojim učiteljima i profesorima posjete urede pravobraniteljice, u kojima se mogu bolje upoznati s dječjim pravima, ali i dati svoje prijedloge o boljoj zaštiti prava djece.

Poruka koju pravobraniteljica upućuje djeci putem ovoga kalendara, uz poziv na suradnju, je: “Mi znamo sve o Konvenciji o pravima djeteta, ali vi, djeca, znate sve o tome kako je danas biti dijete u Hrvatskoj. Zajedno s vama možemo još bolje zagovarati dječja prava!”

Kalendar pravobraniteljice za djecu za 2023. možete pogledati preuzeti ovdje.