Nasilje nad djecom u obitelji i među vršnjacima

Nasilje nad djecom u obitelji i među vršnjacima

obitelj i konfliktiPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić sudjelovala je u radu konferencije “Raširenost nasilja nad djecom u obitelji i među vršnjacima”, koja je održana 22. i 23. ožujka 2012. Na konferenciji su predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta “BECAN-Epidemiološko istraživanje zlostavljanja i zanemarivanja djece”. Istraživanje je provedeno u devet zemalja na slučajnom  uzorku od dva posto djece, s ciljem procjene zlostavljanja i zanemarivanja u općoj populaciji djece od 11 do 16 godina. U istraživanju su sudjelovala djeca i njihovi roditelji. U Hrvatskoj je u istraživanju sudjelovalo 3644 djece iz 69 škola, a odgovarajući podaci o prijavljenim slučajevima nasilja nad djecom prikupljeni su u 37 centara za socijalnu skrb.

Pravobraniteljica za djecu je, na poziv voditeljice projekta prof. dr. sc. Marine Ajduković, sudjelovala u raspravi s osvrtom na dva postavljena pitanja. Prvo je bilo: Polazeći od modela obiteljskog stresa, kako nestigmatizirajuće pomoći obiteljima koji su pod povećanim socijalno-ekonomskim stresorima – što možemo učiniti na razini socijalne politike, a što na razini neposrednog socijalnog rada. Drugo pitanje bilo je: polazeći od podataka da su psihički problemi i problemi s ovisnostima članova obitelji značajan rizik za nasilje, kako učiniti sustav zdravstva osjetljiv na prepoznavanje potrebe djece u takvim obiteljima?

Podaci dobiveni u Epidemiološkom istraživanju zlostavljanja i zanemarivanja djece (BECAN), predstavljaju važan izvor informacija o izloženosti djece zlostavljanju i zanemarivanju. Oni su i vrijedan putokaz za kreiranje aktivnosti, projekata i politika usmjerenih prevenciji nasilja nad djecom i među djecom te planiranju intervencija u obiteljima u kojima je već došlo do nasilja s ciljem njegovog daljnjeg zaustavljanja.

U radu konferencije sudjelovala je i Davorka Osmak Franjić, savjetnica pravobraniteljice za djecu.