Nova publikacija o pravima djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

Nova publikacija o pravima djece u odgojno-obrazovnim ustanovama

Krajem 2020. godine Ured pravobraniteljice za djecu objavio je publikaciju koja daje kumulativni pregled pitanja, problema te inicijativa pravobraniteljice u zaštiti prava djece u području obrazovanja. Riječ je o knjižici od tridesetak stranica pod naslovom “Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama – Preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu”, koja objedinjuje različite inicijative u području odgoja i obrazovanja koje je pravobraniteljica za djecu proteklih godina upućivala ustanovama i njihovim osnivačima, Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Vladi RH i Hrvatskome saboru, u nastojanju za potpunijom implementacijom UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

Preporuke su nastale na temelju uočenih problema te izazova i dvojbi s kojima se često susreću odgojno-obrazovni djelatnici, te djeca i roditelji u ostvarivanju dječjih prava u području odgoja i obrazovanja. Publikacija obuhvaća više od dvadeset sažeto prikazanih tema – od prava djece na informaciju i sudjelovanje, zaštite osjetljivijih skupina djece, sigurnosti i zaštite od svakog oblika nasilja, zdravlja i privatnosti učenika, prijevoza u vrtić i školu, suradnje s roditeljima, te drugih važnih područja života i rada u odgojno-obrazovnim ustanovama – s kratko navedenim preporukama pravobraniteljice. Ove teme razvrstane su u osam poglavlja čiji naslovi su: Prava i odgovornosti; Pravo na obrazovanje; Dostupnost i pristupačnost odgoja i obrazovanja; Sigurnosni, prostorni i organizacijski uvjeti; Kadrovski uvjeti; Programi i sadržaji odgoja i obrazovanja; Odnosi roditelja i djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova; te Podrška ranjivim skupinama djece.

Sastavni dio publikacije su i preporuke djece – članova Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS), pod naslovom “Što treba mijenjati u školi – u obrazovnim sadržajima, načinu izvođenja nastave i ocjenjivanju”, koje su mladi uputili Ministarstvu znanosti i obrazovanja u rujnu 2018., kao svoj vlastiti prilog reformi školstva. Ove preporuke mladih predstavljaju jedan od oblika participacije (sudjelovanja) djece u društvenim procesima koji ih se nedvojbeno tiču.

Završni dio publikacije donosi glavne informacije o djelokrugu, ulozi i načinu rada pravobraniteljice za djecu, objašnjenja o njezinim zadaćama i ovlastima, te o tome kako i kada joj se obratiti.

Ovaj sažeti pregled inicijativa pravobraniteljice za djecu u području obrazovanja ujedno je kratki podsjetnik na temeljna pitanja o tome što sve obuhvaćaju prava djece u sustavu odgoja i obrazovanja, kao i koje su odgovornosti odraslih u zaštiti i promicanju tih prava – uključujući i odgoj djece za postupno preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje vlastitih i tuđih ljudskih prava. Iznesene preporuke uglavnom su opće, primjenjive u velikom broju ustanova i trajno aktualne te mogu poslužiti i kao „ček-lista“ za provjeru ostvarivanja dječjih prava u konkretnim okolnostima. Slične inicijative, u nešto manjem opsegu, pravobraniteljica za djecu proteklih je godina redovito upućivala školama u rujnu, u svojoj objedinjenoj preporuci Ministarstvu znanosti i obrazovanja u povodu početka školske godine.

Stoga će “Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama – Preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu” dobro doći svim zaposlenicima u odgoju i obrazovanju (odgojiteljima, učiteljima, profesorima, stručnim suradnicima, savjetnicima Agencije za odgoj i obrazovanje itd.), a posebno onima koji izravno rade s djecom, zatim osnivačima škola, donositeljima odluka u području obrazovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini, organizacijama koje surađuju s odgojno-obrazovnim ustanovama, stručnjacima koji se bave dječjim pravima i obrazovanjem, studentima odgojno-obrazovnih usmjerenja, ali i roditeljima i učenicima.

Publikacija je objavljena u tisku i u digitalnom obliku, te je dostupna na mrežnoj stranici dijete.hr i može se preuzeti na https://dijete.hr/publikacije/, gdje su dostupna i ostala izdanja pravobraniteljice za djecu.