Novi Kodeks časti hrvatskih novinara i zaštita djece

Novi Kodeks časti hrvatskih novinara i zaštita djece
hnd.logoSkupština Hrvatskog novinarskog društva, na sjednici održanoj 27. studenoga 2009. u Opatiji donijela je novi Kodeks časti hrvatskih novinara u kojem se novim odredbama o obvezama novinara kada izvještavaju o djeci želi poboljšati zaštita privatnosti djece u medijima i zaštita njihovih prava i interesa općenito. Članci 16., 19. i 20. u Kodeksu tiču se izravno zaštite i djece i njihove dobrobiti.

Novost u Kodeksu je i zahtjev da se s osobitim obzirom izvještava o samoubojstvima, posebno kad je riječ o djeci te da bi novinari u takvim situacijama trebali slijediti stručne smjernice Svjetske zdravstvene organizacije za medijsko izvještavanje o samoubojstvima.