Novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Nasilje nad zenamaVlada Republike Hrvatske donijela je, na svojoj 181. sjednici održanoj 3. rujna 2014., novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Time je prestao važiti istoimeni protokol iz 2012. godine. Donošenje novoga protokola bilo je nužno kako bi se njegov sadržaj uskladio s propisima koji su u međuvremenu izmijenjeni.

 

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja temelji se na zakonima i podzakonskim aktima te na sadržaju i obvezama propisanim Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN RH 88/11), koju je donio Hrvatski sabor 15. srpnja 2011., kao i na Preporuci Rec(2002)5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o zaštiti žena od nasilja.

Protokol definira obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju, kao i oblike, način i sadržaj suradnje među tim tijelima.

Tekst Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja pročitajte ovdje.