Nužna transparentnost u donošenju, obrazlaganju i provedbi epidemioloških mjera u školama

Nužna transparentnost u donošenju, obrazlaganju i provedbi epidemioloških mjera u školama

Veliki broj roditelja proteklih se dana obratio pravobraniteljici za djecu s pritužbama na propisane epidemiološke mjere u školskim ustanovama, odnosno na Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., koje su 24. kolovoza 2020. donijeli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U pritužbama najčešće negoduju zbog obveze učenika da nose zaštitne maske, smatraju da se time djeci krše temeljna ljudska prava, da se ugrožava njihov fizički i psihički razvoj i zdravlje, a navode i da preporuke nisu u skladu sa znanstvenim ni medicinskim spoznajama niti s  društvenim i demokratskim tekovinama našeg društva… Na takve je pojave pravobraniteljica već prije reagirala te javno pozvala sve roditelje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera – koje su donesene u interesu djece – i da podrže svoju djecu u tome (https://dijete.hr/budimo-uzori-djeci-u-postovanju-epidemioloskih-mjera/).

Međutim, otkako je započela nastava, dio roditelja pritužuje se i na to da učenici tijekom dana uopće ne izlaze iz zagušljivih učionica na odmore, da su s maskom na licu zatvoreni u učionicama bez klime, često bez mogućnosti otvaranja prozora, te da neka djeca zbog toga imaju glavobolje i napadaje panike. Takve pritužbe, nažalost, upućuju na to da neke škole ne provode preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo od 7. rujna 2020., u kojima se daju dodatna pojašnjenja o organizaciji odmora i prehrane u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. U tim preporukama HZJZ, među ostalim, ukazuje na nužnost odmora tijekom nastave te ističe kako je važno da učenici tada izađu iz učionica.

Preporuka pravobraniteljice Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Zbog uočenih problema, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević obratila se ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu te upozorila na postojanje određenih poteškoća u interpretaciji i primjeni navedenih mjera u školama. Istaknula je kako je iznimno važno da upute i preporuke koje se donose budu na vrijeme i jasno iskomunicirane sa svim dionicima sustava odgoja i obrazovanja te na primjereni način obrazložene. Transparentnost cjelokupnog procesa, od donošenja uputa i preporuka, razloga za njihovo donošenje, do njihovog objavljivanja i informiranja odgojno-obrazovnih ustanova, ali i roditelja i učenika, nužna je pretpostavka za prihvaćanje i razumijevanje važnosti pridržavanja mjera, kako bi se otklonile sve nejasnoće i nedoumice u pogledu primjene pojedinih mjera.

Pravobraniteljica je ponovila kako smatra da su postojeće Preporuke i Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola donesene upravo u interesu zaštite zdravlja djece, s ciljem da se osiguraju što sigurniji uvjeti izvođenja odgojno-obrazovnoga rada, uz uvažavanje specifičnosti s obzirom na dob djece, kao i uvažavanje različitih uvjeta za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama. Upravo zato je pozvala Ministarstvo znanosti i obrazovanja da o svim odlukama, mjerama, uputama, preporukama i dodatnim objašnjenjima za njihovu provedbu na vrijeme i jasno informira sve dionike odgojno-obrazovnog sustava, a ponajprije škole, kako bi one mogle koordinirati sve aktivnosti potrebne za provedbu mjera i pružiti informacije i podršku roditeljima i učenicima.

Jasnom komunikacijom smanjiti strah i nedoumice

U postojećim uvjetima epidemije COVID-19 ključno je osigurati da se nužne zadaće odgoja i obrazovanja ostvaruju na način koji istovremeno uvažava i potrebe djece i zaštitu njihova zdravlja i dobrobiti. Pridržavanje epidemiološkim mjera zahtijeva od svih nas mnogo strpljenja i izdržljivosti, ali ne smijemo dopustiti da nas preplave i blokiraju strah i zabrinutost, ističe pravobraniteljica. Upravo u cilju otklanjanja eventualnih strahova i zabrinutosti, kako na strani roditelja i djece, tako i na strani odgojno-obrazovnih radnika i nenastavnog osoblja u školama, pozivamo na transparentnost u donošenju, objavljivanju i provedbi uputa i preporuka kako bi se, u najboljem interesu djece i zaštite javnog zdravlja, osigurala provedba nastave u vrijeme epidemije, poručila je pravobraniteljica ministru Fuchsu.