O bullyingu u “Maloj sceni”

U organizaciji SOS-Dječjeg sela Hrvatska i kazališta “Mala Scena” u Zagrebu 6. listopada 2009. u tom je kazalištu održan stručni skup “Bullying – događa se i meni”. Na stručnom je skupu savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović održala predavanje pod nazivom “Problem nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama”.

Nasilje u odgojno obrazovnim ustanovama sastavni je dio pojave nasilja u cijelom društvu te se svake godine sve veći broj djece i odraslih obraća Uredu pravobraniteljice za djecu tražeći pomoć. Problem nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama još uvijek ne prati poduzimanje odgovarajućih preventivnih zaštitnih mjera pa su povrede prava djece na zaštitu od svakog oblika nasilja u odgojno obrazovnim ustanovama dio školske svakodnevnice. U razgovoru s djecom o razini ostvarivanja njihovih prava u školi, sama djeca procjenjuju da su im najugroženija zaštitna prava.

Mjere sprečavanja i prevencije nasilja među djecom i mladima, koje su donesene 2004. godine, statistički su se pokazale učinkovitima, ali problem nasilja je još uvijek  zabrinjavajući.