O dječjim pravima sa studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

O dječjim pravima sa studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za oko sedamdeset studenata druge godine psihologije u okviru kolegija Uvod u razvojnu psihologiju, zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 15. siječnja 2020. predavanje o dječjim pravima. Slično predavanje pod naslovom “Jesu li ljudska prava djeteta za psihologa teret ili izazov?”, aktualizirano s novim podacima i informacijama, održava se svake godine za novu generaciju studenata i dio su promocijskih aktivnosti Pravobraniteljstva za djecu. Budući da je mr. sc. Maja Gabelica Šupljika psihologinja po struci, ta predavanja ujedno predstavljaju i osposobljavanje budućih psihologa za bavljenje dječjim pravima.

U predavanju je upoznala studente s Konvencijom o pravima djeteta, s radom pravobraniteljice za djecu i nekim podacima Ureda pravobraniteljice o ugroženosti dječjih prava u Hrvatskoj. Govorila je i o ulozi psihologa i psihologije u području zaštite i promocije dječjih prava. Također je, kao i svake godine, govorila o pravima i potrebama djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom te je tako, kroz specifične potrebe jedne posebno ranjive skupine djece, ukazala na univerzalnost, nedjeljivost, međuovisnost i jednaku važnost dječjih prava te na važnost integrativnog pristupa svakom djetetu koje se nalazi u ranjivoj situaciji.