O dječjoj participaciji na Konferenciji hrvatskih psihologa

Savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić sudjelovala je 11. studenoga 2021. u raspravi “Prava djece i mladih – što svojim ponašanjem odrasli poručuju djeci?”, te je tom prilikom govorila i o djelovanju Ureda pravobraniteljice za djecu na unapređivanju prava djece na sudjelovanje ili participaciju.

Rasprava je organizirana u okviru serije razgovora “Među nama” koje su vođene na 28. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa održanoj online od 10. do 13. studenoga, a u njoj su aktivno sudjelovale i psihologinje Jasenka Pregrad, Kamea Jaman, Sanda Fabijanić te psiholog Krešimir Prijatelj. Raspravu su moderirali Hrvoje Gligora, Jasminka Jelčič i Iva Žegura.

Sudjelujući u raspravi, savjetnica pravobraniteljice govorila je o iskustvima suradnje s djecom na promicanju njihovih participativnih prava, prvenstveno kroz djelovanje Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, te je predstavila rad ovoga dječjeg savjetodavnog tijela pravobraniteljice, kao i njegove preporuke o zaštiti prava djece u pojedinim područjima njihovog života. Također je predstavila dio ključnih zaključaka istraživanja “Participacija djece u školi”, koje je Ured pravobraniteljice za djecu proveo 2017. i 2018. godine pod vodstvom izv. prof. dr. Ivane Borić i u suradnji sa stručnjakinjama koje se bave temom participacije.