O Hrvatskoj u godišnjem izvješću FRA

O Hrvatskoj u godišnjem izvješću FRA

FRA report 2014 rezanoAgencija Europske unije za temeljna prava (Fundamental Rights Agency – FRA) objavila je godišnje Izvješće za 2014. godinu, u kojem donosi detaljan pregled stanja temeljnih prava u zemljama članicama EU, pa tako i Hrvatskoj. FRA upozorava na visoke razine siromaštva i socijalne isključenosti djece, ističući kako njihovi podaci govore o brojci od 26 milijuna djece diljem EU, koja su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. 

FRA ocjenjuje kako diljem EU postoji visoka razina diskriminacije, ponajviše na području zapošljavanja. Izvješćuje o diskriminaciji pripadnika manjinskih etničkih grupa, uključujući migrante i izbjeglice, pri zapošljavanju, obrazovanju i korištenju zdravstvenih usluga, a upozoravaju i na problem govora mržnje diljem EU, posebno na internetu.

FRA daje niz preporuka zemljama članicama u cilju osiguravanja poštivanja temeljnih prava izbjeglica. Navode se i pozitivni primjeri iz Hrvatske, na primjer, da je službenicima koji rade s imigrantima osigurana posebna edukacija, a navode i kako učenici unutar obrazovnog sustava uče o različitosti i interkulturalizmu.

FRA ističe i potrebu za boljom zaštitom žrtava kriminala, s naglaskom na bolje pružanje specijalizirane podrške. Navode kako je u mnogim zemljama nužno policijske službenike i djelatnike pravosudnog sustava educirati kako bi, stvaranjem povjerenja, mogli pružiti potrebnu podršku žrtvama.

Informacije koje o stanju temeljnih prava objavljuje FRA svake godine, važan su alat institucija Europske unije i država članica u nadgledanju implementacije europskih zakona. Agenciju je 2007. osnovala EU, a osnovna joj je zadaća pružati neovisne, na dokazima utemeljene savjete o temeljnim pravima. Podaci za Hrvatsku prvi su put uvršteni u godišnje izvješće prošle godine, nakon ulaska Hrvatske u EU. (Izvor: www.ombudsman.hr)