O ljudskim pravima branitelja ljudskih prava

O ljudskim pravima branitelja ljudskih prava

Kuća ljudskih prava organizirala je 16. prosinca 2022., u Novinarskom domu u Zagrebu, predstavljanje tematskog izvještaja “Branitelji/ice ljudskih prava u Hrvatskoj – prepreke i izazovi” i panel raspravu o ljudskim pravima branitelja ljudskih prava i okruženja za rad civilnog društva. Uz programskog direktora Kuće ljudskih prava Ivana Novosela, u raspravi su sudjelovali Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije i Željka Leljak Gracin iz Zelene akcije, a raspravu je moderirala Tina Đaković iz Kuće ljudskih prava.

Tematski izvještaj objavljen je ususret 25. godišnjici usvajanja UN-ove deklaracije o braniteljima ljudskih prava koja će biti obilježena iduće godine. Deklaracija o braniteljima ljudskih prava iznimno je važna za branitelje ljudskih prava koji rade na zaštiti i promicanju ljudskih prava svih ljudi, a posebno onih ugroženih, odnosno manjinskih, socijalno isključenih i marginaliziranih društvenih skupina.

Predstavljeni izvještaj “Branitelji/ice ljudskih prava u Hrvatskoj – prepreke i izazovi” nastavak je istraživanja Kuće ljudskih prava iz 2018., s osvrtom na probleme i izazove u radu branitelja ljudskih prava od 2019. godine do danas, a obuhvaća iskustva organizacija koja štite prava izbjeglica, ženska prava, prava LGBTIQ osoba, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih skupina, te iskustva organizacija koje se bave zaštitom okoliša, pružanjem besplatne pravne pomoći i tranzicijskom pravdom.

Izvješće se nastavlja na dosadašnji rad u području branitelja ljudskih prava te pokazuje da u protekle četiri godine nije došlo do poboljšanja i da je velika većina problema s kojima se branitelji ljudskih prava i organizacije civilnog društva suočavaju ostala ista, dok je u području sudjelovanja u procesima donošenja odluka došlo do urušavanja ranije dostignutih standarda u području prava na javnu participaciju. U posebnom fokusu panel rasprave bili su pritisci i poteškoće kojima su izložene organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i podrškom izbjeglicama i migrantima.

Raspravu je, kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, pratila savjetnica Nina Ćurčić.