Objavljen javni poziv za zamjenike pravobraniteljice

Pravobraniteljica za djecu objavila je javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za izbor dva zamjenika ili zamjenice pravobraniteljice. Zamjenike bira Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu, na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnoga izbora. Na tu funkciju može biti izabrana osoba koja: je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Hrvatskoj, koja ima visokoškolsko obrazovanje, najmanje pet godina radnog iskustva i koja nije osuđivana niti se protiv nje vodi kazneni postupak. Također, ne smije biti član nijedne političke stranke, niti sudjelovati u političkim aktivnostima. Jedan od dvoje zamjenika pravobraniteljice mora imati završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke.

Rok za dostavljanje prijava kandidata je 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama. Pravobraniteljica za djecu predložit će Hrvatskome saboru kandidate za zamjenike u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na javni poziv.

Cjeloviti tekst Javnog poziva za prikupljanje prijava kandidata za izbor dva zamjenika/ice pravobraniteljice za djecu pročitajte u rubrici NATJEČAJI.