Objavljen natječaj za Nagradu za promicanje prava djeteta u 2018. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2018. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece. Za promicanje prava djeteta dodjeljuje se Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 14. rujna 2018. (NN 82/18).

Ministarstvo poziva pravne i fizičke osobe da predlože kandidate za nagrade. Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima ili grupi za najvažnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine. Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istak­nutim pojedincima čiji rad predstavlja trajni doprinos promicanju prava djeteta, koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece te, kako se navodi u natječaju, onima koji su “označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske“. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Sektor za obitelj, djecu i mlade, Služba za obitelj i djecu, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati”.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje.