Objavljena knjiga “S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru”

Objavljena knjiga “S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru”

U Maloj kući dječjih prava pri Uredu pravobraniteljice za djecu, 3. ožujka 2022. održan je skup kojim je obilježen izlazak nove publikacije u nakladi Pravobranitelja za djecu pod naslovom “S obje strane rešetke. Što dugujemo djeci čiji su roditelji u zatvoru”.  Autori knjige su zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika te novinarka i publicistkinja Višnja Biti, a uz njih još dvadesetak stručnjaka iz pravosuđa, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, medija i drugih područja. Nastanku knjige pridonijelo je i desetak sugovornika s kojima su obavljeni intervjui, te pojedinci koji su podijelili svoja iskustva u vezi s ovom temom.

Knjiga je nastala kao rezultat istraživačkog projekta Ureda pravobraniteljice za djecu iz 2020. i 2021. godine, kojim su obuhvaćene aktivnosti i iskustva različitih organizacija, pojedinaca i institucija u zaštiti prava djece čiji su roditelji su u zatvoru, a ujedno predstavlja i svojevrsni rezime djelovanja Ureda pravobraniteljice za djecu na tom području od 2006. do danas. Iz perspektive najrazličitijih aktera knjiga donosi raznovrsne pristupe ovoj problematici, pogled znanstvenika, stručnjaka, praktičara kao i sudionika-svjedoka koji su se u svojem profesionalnom i privatnom životu susretali s djecom zatvorenika. Ujedno su tu i dirljiva svjedočenja samih zatvorenika, članova njihovih obitelji pa i djece, koja o tome govore, s vremenskim odmakom, kao odrasli ljudi.

Knjigu su recenzirale prof. dr. sc. Marina Ajduković i dr. sc. Nikica Hamer Vidmar, koje su svojim prijedlozima dodatno pridonijele obogaćivanju njezina sadržaja. Za atraktivan izgled knjige zaslužne su dizajnerica Valentina Dominić (Smak kolektiv) i ilustratorica Zrinka Ostović.

Pozdravljajući okupljene autore i suradnike zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, suautorica knjige, zahvalila im je na tome što su, zajedno s Uredom pravobraniteljice, svatko na svoj način, iskazali svoju brigu o djeci čije djetinjstvo je na različite načine promijenjeno zbog toga što su njihovi roditelji u sukobu sa zakonom. Riječ je o djeci čiji su roditelji uhićeni, suđeni, koji se nalaze u zatvoru ili su tamo bili u određenom periodu.

“To su djeca o kojoj se puno ne govori, zaborave ih spomenuti kad se govori o djeci u ranjivim situacijama. Mnogima od njih život je obilježen tajnom ili šutnjom. Nekada tu šutnju od njih zahtijevaju odrasli, a nekad je riječ o samonametnutoj šutnji. S time je teško nositi se i odraslima i djeci, a u ovoj knjizi o tome najviše svjedoče oni koji im pomažu ublažiti negativne posljedice njihove obiteljske situacije“ – navela je M. Gabelica Šupljika.

U raspravama i istraživanjima o djeci zatvorenika često se govori i o ulozi medija i novinara u stvaranju ili ublažavanju negativnih posljedica takve obiteljske situacije u njihovom životu. Upravo je suautorica knjige Višnja Biti novinarka koja već godinama s puno empatije prati djecu zatvorenika, a i djelovanje Ureda pravobraniteljice za djecu na tom području. Upravo njoj valja zahvaliti na prvom poticaju i ideji, te sudjelovanju u stvaranju ove publikacije koja je znatno drukčija od ostalih publikacija pravobraniteljice za djecu. Jedno od završnih poglavlja donosi njezine priče nastale u razgovoru s pojedincima koji su s njom podijelili svoja osobna iskustva – zatvorenika-roditelja, roditelja koji dovodi djecu u posjet u zatvor, djeteta čiji je život obilježila takva situacija… Te priče daju posebnu toplinu knjizi.

Na susretu sa suautorima i suradnicima V. Biti istaknula je da su sveukupnom doživljaju i atraktivnosti knjige svakako pridonijele i fotografije nastale u samim zatvorima, koje su ustupile kaznionice, te Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Udruga Roditelji u akciji – RODA, koji su ostvarili niz vrijednih projekata za djecu i njihove roditelje zatvorenike.

Pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, autorica predgovora knjige, u toj je prilici istaknula važnost razvijanja svjesnosti i osjetljivosti stručnjaka koji rade s djecom, za potrebe i ranjivost djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, a osobito važno je educirati suce i druge djelatnike u pravosuđu.

Mnoge aktivnosti Pravobranitelja za djecu u zagovaranju i zaštiti djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom bile su potaknute aktivnim članstvom u paneuropskoj mreži Children of Prisoners Europe (COPE). Aktivnosti organizacija koje su članice COPE mreže već su više od deset godina inspiracija za uključivanje što više društvenih dionika u zaštiti dostojanstva i prava djece. Stoga je za Ured pravobraniteljice vrlo važno da je u uvodnom dijelu knjige i tekst direktorice COPE-a Liz Ayre, koja u njemu navodi:  Osobna i profesionalna svjedočanstva i njihov utjecaj čine ovu knjigu ne samo interdisciplinarnom, već i duboko emocionalnom, dok Covid-19 pojačava svijest opće javnosti o težini razdvojenosti od voljenih osoba.

Knjiga “S obje strane rešetke…” pokazuje i koliko različitih struka i pojedinaca iz raznih društvenih resora i područja dolazi u doticaj s djecom čiji su roditelji zatvorenici, a svi oni mogu svojim djelovanjem utjecati na njihov život. Okupivši ih u jednoj knjizi, a u ovoj prigodi i u prostorima Ureda pravobraniteljice za djecu, suautorice su željele dodatno potaknuti njihovu daljnju suradnju i zajedništvo u budućem radu za dobrobit djece čiji su roditelji u zatvoru – poručile su na kraju Višnja Biti i Maja Gabelica Šupljika.