Odgoj mladih navijača

Odgoj mladih navijača

hrv-navijac-baklja-betaNa Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održana je 17. studenoga 2008. tribina “Edukacijom protiv nasilja na športskim i školskim igralištima”. U ime pravobraniteljice za djecu na tribini je o odgoju za navijanje govorila mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Skup koji je organizirao Hrvatski školski športski savez, bio je namijenjen prvenstveno djeci i mladima kojih je bilo osamdesetak iz cijele Hrvatske.

Kroz pet tema: Vrijednosti i pozitivne strane sudjelovanja na športskim događajima putem navijanja; Kako i na koji način navijati kulturno, fer i športski; Kako i na koji način organizirati školske navijačke skupine; Iskustva športaša s navijačima te Uloga institucija u stvaranju navika kod djece i mladih u kulturnom navijanju – razgovaralo se o edukaciji djece i mladih u kulturnom i športskom navijanju, o ponašanju na športskim i školskim igralištima te o pozitivnim utjecajima navijanja.

Izlagači su bili predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Kineziološkog fakulteta, udruga i klubova, Grada Zagreba, autori projekata i sportaši.