Odluku o načinu provođenja nastave dopuniti i prilagoditi djeci s teškoćama

Odluku o načinu provođenja nastave dopuniti i prilagoditi djeci s teškoćama

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, od 7. svibnja 2020., određuje da će se za učenike razredne nastave (od I. – IV. razreda) u osnovnim školama nastava provoditi mješovitim modelom (nastava u školi u kombinaciji s nastavom na daljinu) uz poštovanje Uputa HZJZ-a od 29. travnja 2020. i Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) za organizaciju rada u razrednoj nastavi i uputa za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave od 30. travnja 2020. godine.

Međutim, tom odlukom ne spominju se učenici s teškoćama u razvoju niti je uređen njihov status, iako je Prijedlogom zaključka Vlade RH o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, od 23. travnja,  bilo predviđeno omogućavanje rada predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rada s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. U obrazloženju Odluke Vlade RH nema objašnjenja o tome je li se odustalo od organiziranja tih oblika rada s djecom s teškoćama ni hoće li se oni možda odgoditi za neku sljedeću fazu.

Budući da se u spomenutim odlukama navodi mogući povratak u škole jedino za učenike od I. do IV. razreda, učenici s teškoćama u razvoju koji pohađaju više razrede (od V. do VIII.), čiji će se roditelji vratiti na posao od 11. svibnja, nemaju mogućnost pohađanja nastave u školi. Smatramo da takva odluka nije u najboljem interesu učenika s teškoćama u razvoju (TUR) koji pohađaju više razrede osnovne škole jer mnogi od njih, s obzirom na svoje teškoće, nisu u mogućnosti sami ostati kod kuće ili ne mogu samostalno pratiti nastavu na daljinu.

Populacija djece s TUR vrlo je heterogena te se odluke i preporuke koje se odnose na njih ne mogu generalizirati, već je stupanj i razinu potrebne podrške potrebno procjenjivati individualno za svako dijete. Primjerice, neku djecu s TUR koja pohađaju predmetnu nastavu roditelji ne mogu ostaviti samu kod kuće zato što ona, zbog prirode svoje teškoće, nisu sigurna u samostalnom funkcioniranju (poremećaji iz autističnog spektra, ADHD, višestruke teškoće i sl.). Isto tako, neka djeca možda mogu ostati sama kod kuće, ako im priroda njihove teškoće omogućuje samostalno funkcioniranje, ali zbog nedovoljne prilagođenosti nastave na daljinu ne mogu samostalno pratiti online nastavu i izvršavati svoje školske obveze, već to mogu jedino uz podršku roditelja – kad se oni vrate s posla.

Također je nejasno odnosi li se Odluka Vlade RH i na tzv. posebne ustanove odgoja i obrazovanja (npr. centre za odgoj i obrazovanje i sl.), odnosno ustanove socijalne skrbi koje provode programe predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Osim toga, nejasan je ostao i status učenika koji pohađaju odgojno-obrazovne skupine.

S obzirom na navedeno, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević preporučila je da se spomenuta Odluka Vlade RH što prije proširi tako da se i učenicima s TUR od V. do VIII. razreda omogući povratak u škole, uz poštovanje svih predviđenih zaštitnih mjera, preporuka i uputa. Također je zatražila da se pojasni i povratak djece u tzv. posebne ustanove odgoja i obrazovanja, kao i mogućnosti nastavka školovanja za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju odgojno-obrazovne skupine.

Također je ponovila svoju prethodnu preporuku o nužnosti prilagodbe nastave na daljinu za učenike s TUR, te je upozorila i na potrebu jasnijih uputa o pridržavanju epidemioloških mjera u situacijama kada dijete pohađa vrtić/školu uz podršku pomoćnika u nastavi.