Održan online seminar ENOC-a o procjeni utjecaja na dječja prava (CRIA)

Održan online seminar ENOC-a o procjeni utjecaja na dječja prava (CRIA)

Europska mreža pravobranitelja za djecu ENOC, pod aktualnim predsjedanjem škotskog pravobranitelja za djecu Brucea Adamsona, održala je 21. i 22. rujna 2020. online seminar o temi Child rights Impact Assessment – CRIA (Procjena utjecaja na dječja prava). Pokušalo se odgovoriti na pitanja što takva procjena, odnosno CRIA znači, kada i na koji način se primjenjuje i tko je odgovoran za njezinu primjenu. Raspravljalo se i o razlici između procjene o tome kako će neka mjera, aktivnost, strategija, zakonsko rješenje, javna politika djelovati na djecu i njihova prava i, s druge strane, procjene/evaluacije kako je neka mjera ili rješenje u praksi stvarno djelovala na dječje živote, jesu li  bili učinkovito ili ne, jesu li realizirali postavljeni cilj, jesu li pozitivno djelovali na djetetovu dobrobit.

Opći je zaključak da su to procedure za koje je odgovorna vlada i njezina izvršna tijela, a da ih primjenjuju i drugi dionici u društvu koji se bave zaštitom i zagovaranjem dječjih prava. Kakva bi trebala biti smislena dječja participacija u ovim postupcima također je bila tema izlaganja i rasprave, te je predložen nacrt Izjave i preporuke ENOC-a o primjeni CRIA i CRIE (Child rights Impact Evaluation). Prikazana su neka iskustva i prakse u primjeni ovih postupaka procjene i evaluacije koja se razlikuju u provedbi, ali ne i u cilju i smislu. U radu seminara sudjelovale su pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika.

Sljedećeg dana, 22. rujna, tijekom drugog dana online seminara, članovi ENOC-a vodili su raspravu o nužnosti i važnosti izmjene, dodavanja, nadopune i preciziranja pojedinih odredbi postojećeg Statuta ove mreže.

Prethodnih godina pokrenuta je inicijativa za dodatne izmjene Statuta ENOC-a, te je na Općoj skupštini ENOC-a, održanoj 2018. u Parizu, osnovana radna skupina za pregled postojećeg Statuta i procedura koje su u  njemu sadržane. Radna skupina, u kojoj su bili predstavnici pravobraniteljskih institucija iz Škotske, Francuske, Grčke, Slovačke, Sjeverne Irske i Srbije, u međuvremenu je putem Skypea održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o odredbama postojećeg Statuta mreže ENOC i prijedlozima Uprave ENOC-a.

Kao u uvod u rad po grupama na online seminaru, predsjedavatelj Bruce Adamson podsjetio je na razvoj mreže ENOC i nastanak odredbi trenutačno važećeg Statuta mreže, koji je bio usvojen 2006. na Konferenciji u Dublinu, te je dopunjen amandmanima usvojenim 2011. na Konferenciji u Varšavi te 2012. na Konferenciji u Nikoziji.

Zatim su sudionici seminara podijeljeni u tri radne grupe na kojima se raspravljalo o rekonstruiranju postojećeg dokumenta, primjerice o kriterijima i procedurama za članstvo predviđenima u članku 4. Statuta, nužnosti izmjene odredbi koje se odnose na odgovornost Uprave mreže, dodatnim razlozima za isključenje iz članstva mreže, odredbi koja regulira plaćanje članarine, geografskoj zastupljenosti članova u upravi mreže i drugim pitanjima. Iznesena zaključna razmišljanja svake od triju grupa bit će temelj radnoj skupini ENOC-a za izradu pisanoga nacrta prijedloga za izmjenu i dopunu postojećeg Statuta ENOC-a koji će biti dostavljen svim članovima mreže.