Održana konferencija “Potraga za boljim internetom”

Održana konferencija “Potraga za boljim internetom”

U sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg interneta, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević sudjelovala je 8. veljače 2022. u online konferenciji “Potraga za boljim internetom”. Konferenciju je organizirala Udruga Suradnici u učenju u suradnji s CARNET-om i Nacionalnim CERT-om. te ostalim partnerima. Na cjelodnevnoj konferenciji održana su brojna zanimljiva izlaganja i predstavljeni primjeri dobre prakse, u čemu je sudjelovalo 32 izlagača, a sve je to tijekom dana pratilo ukupno čak 1850 sudionika. U sklopu konferencije organiziran je online izazov Učenička potraga za boljim internetom u kojoj je sudjelovalo 2471 učenika i 110 učitelja, Potraga je bila organizirana u obliku kviza s 20 pitanja i zadataka, a među sudionicima je 73 učenika ostvarilo maksimalni rezultat.

Pravobraniteljica za djecu na konferenciji je govorila  o pravima djece u digitalnom svijetu, te predstavila Opći komentar br. 25 (2021.) UN-ovog Odbora za prava djeteta koji se odnosi na prava djece u odnosu na digitalno okruženje. Taj međunarodni dokument dodatno pojašnjava i razrađuje odgovornosti i dužnosti država članica u pogledu načina primjene Konvencije o pravima djeteta u odnosu na korištenje digitalnih uređaja, ali i na položaj djeteta u suvremenom digitalnom svijetu. On izravno potvrđuje da se dječja prava jednako primjenjuju i offline i online. Da bi se taj dokument približio djeci, Ured pravobraniteljice tu je temu izabrao kao okosnicu svog godišnjeg kalendara o dječjim pravima za 2022. godinu, pod naslovom “Izgradimo digitalni svijet po mjeri djece i mladih”. Upravo je taj kalendar bio uključen i u jedno od pitanja u kvizu za učenike.  Naime, kako bi učenike podsjetili na njihova prava u digitalnom svijetu, autori kviza osmislili su pitanje Naš pametni kalendar, u kojem su učenici trebali posjetiti mrežnu stranicu Pravobraniteljice za djecu i pronaći taj kalendar s istaknutim dječjim pravima.

Snimke i prezentacije s konferencije dostupne su na sljedećoj poveznici: Potraga za boljim internetom 2022 – Udruga Suradnici u učenju (ucitelji.hr).