Održana tematska sjednica u Saboru o problemu nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu u alternativnoj skrbi

Održana tematska sjednica u Saboru o problemu nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu u alternativnoj skrbi

Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu održana je 1. prosinca 2023. godine zajednička tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za mlade, obitelj i sport o problemu nedostatnih smještajnih kapaciteta za djecu u alternativnoj skrbi. Na sjednici su sudjelovali, osim saborskih zastupnica i zastupnika, predstojnica ureda UNICEF-a, predstavnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom, centara za pružanje usluga u zajednici čiji je osnivač RH, ustanova za skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi drugih osnivača, udomiteljskih udruga, ustanova socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu s problemima u ponašanju, ustanova koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju te drugi stručnjaci.

U svojem uvodnom izlaganju zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika predstavila je najvažnije probleme, s osvrtom na preporuke Odbora za prava djeteta UN-a iz 2022. godine i njegovu zabrinutost zbog slabog napretka u deinstitucionalizaciji skrbi o djeci. Napomenula je kako po pitanju alternativne skrbi, postoje tri kategorije smještaja: smještaj za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu s teškoćama u razvoju te djecu s problemima u ponašanju. Naglasila je kako je najveći rizik za onu djecu koja iz različitih razloga nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb te da se u tom smještaju nalazi čak 23 posto djece mlađe od 7 godina, a ukupan broj te djece 613, što je za čak 54 djece više od sveukupno utvrđenog kapaciteta. Napomenula je i kako od ukupno 940 djece u 22 ustanove, 62 djece smješteno je više od kapaciteta, a uz prekobrojnost, jedan od glavnih problema je neprimjeren smještaj te nedovoljan broj stručnog kadra.

Također je govorila o mnogim izazovima i u smještaju djece s poteškoćama u razvoju i djece s problemima u ponašanju: od nemogućnosti smještaja, sporosti procedura, nedostatka diferencijacije programa i tretmana, nedostupnosti tretmana i smještaja djece koja su u sukobu sa zakonom, kao i o izostanku udomiteljstva kao najboljeg oblika alternativnog smještaja.

Govoreći o preporukama Odbora za prava djeteta UN-a, spomenula je da njegove preporuke Hrvatskoj ukazuju na potrebu ubrzanja deinstitucionalizacije djece, posebno mlađe djece, djece s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju, zatim alternativne mogućnosti skrbi u obitelji i zajednici. Ove preporuke ukazuju i na važnost pružanja potpore sustavu obiteljskog udomiteljstva, nadzor smještaja u ustanove i kod udomitelja, ponovno spajanje djece s biološkom obitelji kad se ispune uvjeti za to, kao i postojanje transparentnih i učinkovitih postupaka posvajanja djece.

Na tematskoj sjednici svoj osvrt na kompleksnost pitanja potrebe širenja usluga i velikog broja djece korisnika alternativne skrbi dale su i državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, predstojnica Ureda UNICEF-a za Regina Castillo te neki od prisutnih sudionika, koji su se složili kako je nužno raditi na promociji udomiteljstva kao najbolje alternative roditeljskoj skrbi, kao i na prevenciji i radu s obitelji s ciljem njihovog osnaživanja.

Zaključno je istaknuto da složenost ove teme zahtijeva sazivanje novih tematskih sjednica s ciljem daljnje rasprave i sagledavanja problema onih koji nisu dobili priliku sudjelovanja u ovoj raspravi.

Na sjednici je sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

(Fotografija preuzeta s https://www.sabor.hr/hr/press/priopcenja/odrzana-tematska-sjednica-o-problemu-nedostatnih-smjestajnih-kapaciteta-za-djecu-u)