Održano predavanje za djelatnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije

Ususret Međunarodnom danu prava djeteta u mjesecu studenome, Caritas Zagrebačke nadbiskupije pozvao je Ured pravobraniteljice za djecu na suradnju u edukaciji svojih djelatnika. Tako je 15. studenoga 2021. održana edukacija pod naslovom “Dječja prava i zaštita najboljeg interesa djeteta”. Nakon uvodnih obraćanja ravnateljice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelene Lončar, te pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, predavanje o zaštiti najboljeg interesa djeteta održala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

U prvom dijelu predavanja predstavila je Ured pravobraniteljice za djecu, način rada Ureda, ulogu i ovlasti pravobraniteljice te suradnju s djecom, a u drugom je središnja tema bila Konvencija o pravima djeteta. Savjetnica L. Petrović govorila je o četiri grupe prava i o četiri temeljna načela, pri čemu je fokus bio na zaštiti najboljeg interesa djeteta – cilju ovog višestrukog koncepta, te njegovoj vezi s drugim temeljnim načelima Konvencije i elementima koje je potrebno uzeti u obzir prilikom procjenjivanja najboljeg interesa djeteta. Tom je prilikom načelo zaštite najboljeg djetetovog interesa interpretirano najviše kroz temu zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, to jest, djece koja su smještena u institucije i udomiteljske obitelji.