Okrugli stol “Dijete na čekanju” u Dječjem domu Zagreb

Okrugli stol “Dijete na čekanju” u Dječjem domu Zagreb

U prostoru Dječjeg doma Zagreb, u Nazorovoj ulici u Zagrebu, 5. prosinca 2017. održan je Okrugli stol “Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti”. Stručnom su skupu prisustvovali brojni predstavnici  sustava koji sudjeluju u kreiranju zakonskih okvira, donošenju i provedbi odluka o izdvajanju djeteta iz obitelji i smještanju u odgovarajući oblik skrbi te u pružanju podrške svim dionicima tih postupaka. Među sudionicima je bila i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Lidija Petrović, koja je održala je predavanje pod nazivom “Zaštita prava djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive Ureda pravobranitelja za djecu”.

U svome izlaganju L. Petrović upozorila je da proces deinstitucionalizacije i transformacije dječjih domova nije uspješno usklađen s razvojem alternativne skrbi, što je vidljivo u nedostatnome broju udomiteljskih obitelji, velikome broju djece koja se nalaze u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, velikome broju djece mlađe od sedam godina koja se, unatoč zakonskoj regulativi, smještavaju u ustanove te u izrazitom smanjenju  broja realiziranih posvojenja.