Okrugli stol “Izazovi skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti o drogama”

Okrugli stol “Izazovi skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti o drogama”

U povodu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, u zajedničkoj organizaciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), 9. prosinca 2020. održan je Okrugli stol “Izazovi skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti o drogama”. Skup je održan u hibridnom formatu, uz fizičko sudjelovanje predavača te online uključivanje ostalih sudionika. Sudionicima se uvodno obratio pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković.

Raspravljalo se o potrebi razvijanja specifičnih programa tretmana i rehabilitacije utemeljenih na istraživanjima, a usmjerenih prema ženama ovisnicama, sukladno njihovim specifičnostima, pri čemu je poseban naglasak na trudnicama i ovisnicama s malom djecom, te je bilo riječi i o skrbi za djecu čiji su jedan ili oba roditelja ovisnici. Također se raspravljalo o važnosti integriranog pristupa u radu s ženama ovisnicama i njihovim obiteljima, odnosno o pronalaženju rješenja za uključivanje i povezivanje više sustava u rješavanju ovog problema. Istaknuta je važnost pravovremenog prepoznavanja rizika radi prevencije i mogućnosti pravilnog psiho-socijalnog razvoja djece čije su majke ovisnice.

Na okruglom stolu Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubićić istaknula je važnost individualiziranog i rodno-senzibilnog pristupa prema ženama ovisnicama koje, prema podacima HZJZ-a za 2019., čine 17% od ukupno 6858 liječenih ovisnika. Čak 51% liječenih ovisnica ujedno su i majke.

Maja Valentić iz HZJZ-a dala je pregled trendova i obilježja žena liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, a dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić iz HZJZ-a govorila je o potrebama i izazovima psihosocijalnog tretmana i socijalne integracije žena s problemom ovisnosti o drogama. Predstavnica  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Tatjana Katkić Stanić govorila je o važnosti suradnje zdravstvenog i socijalnog sustava u okviru pružanja skrbi za žene i trudnice s problemom ovisnosti o drogama, kao i za djecu čiji roditelji imaju problem ovisnosti o drogama.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević istaknula je kako se posljedice ovisnosti majki i trudnica često odražavaju na povrede prava djece, posebno u dijelu roditeljske skrbi, kao i da su djeca često izložena stigmatizaciji, socijalnoj isključenosti, riziku od siromaštva, a ugroženo je i njihovo zdravlje. S obzirom na to da mnoge ovisnice – majke ili trudnice – svoju borbu s ovisnosti započinju u mladenačkoj ili ranijoj dobi, naglasila je kako je potrebno posebnu pažnju posvetiti programima prevencije ovisnosti za djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Na okruglom stolu sudjelovale su i Lidija Banić iz terapijske zajednice RETO centar, prof. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović iz Klinike za ženske bolesti i porode u Zagrebu i Ksenija Vuković iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pokrenuto je pitanje izrade protokola između zdravstvenih ustanova i centara za socijalnu skrb s ciljem jačanja suradnje zdravstvenog i socijalnog sustava u vidu poboljšanja kvalitete usluga koje se pružaju ženama s problemima ovisnosti.