Okrugli stol „Mladi i urbano nasilje“

Okrugli stol „Mladi i urbano nasilje“

delinkventPravobraniteljica Mila Jelavić, na okruglom stolu „Mladi i urbano nasilje” održanom 31. ožujka 2010. u Zagrebu, održala je uvodno izlaganje pod naslovom „Medijsko izvješćivanje o mladim ‘nasilnicima'”.

Okrugli stol je održan u sklopu Druge regionalne konferencije o sigurnosti gradova. Uvodna izlaganja na okruglom stolu održali su i prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Renato Matić, s Hrvatskih studija u zagrebu, dr. sc. Davorka Martinjak iz Ravnateljstva policije MUP-a RH i Olga Plazibat, zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Zagreba.

U nazočnosti četrdesetak sudionika raspravljalo se potom uglavnom o trenutačnom stanju mladih u Zagrebu, mogućnostima koje imaju za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, nedostatku financijskih sredstava za organizaciju i provođenje programa koji bi zainteresirali mlade ljude, o nasilju i mogućim rješenjima. Bilo je riječi o nužnosti bržeg sankcioniranja počinitelja nasilja i primjerenom kažnjavanju, mnogi su se suglasili da je važno provoditi preventivne programe u školama i redovito ih pratiti i vrednovati. Pritom je naglašavano pravo žrtve na sigurno okruženje, na život bez nasilja i obveza države da žurno i primjereno kazni počinitelje.