Rasprava o položaju medijske pismenosti u obrazovnom sustavu

Rasprava o položaju medijske pismenosti u obrazovnom sustavu

U organizaciji Agencije za elektroničke medije i Veleposlanstva Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, 25. studenog 2022. održan je Okrugli stol “Položaj medijske pismenosti u obrazovnom sustavu”.  Uvodno izlaganje pod nazivom “Francuski model uključenosti medijske pismenosti u obrazovni sustav” održala je Laura Delmoly iz Francuskog nacionalnog centra za medijsku i informacijsku pismenost (CLEMI), u kojem je prikazala na koji način se učenici u Francuskoj poučavaju razumijevanju medija, te kritičkome pristupu medijskim sadržajima.

Istaknula je kako taj model, koji se razvija od 1983. otkako je ustrojen CLEMI, počiva na edukaciji edukatora/trenera koji provode stručna usavršavanja nastavnika, te u suradnji medijskih stručnjaka i pedagoga razvijaju raznovrsne kvalitetne materijale za učenje, priručnike za rad s učenicima, praktične radionice i slično. Medijska pismenost provodi se kroskurikularno te je uključena u sve nastavne predmete. Velika se pažnja posvećuje i aktivnom sudjelovanju učenika u medijima, a osobito praktičnim pokazao se medij učeničkog web-radija, na kojem se oni rado ogledaju u ulozi novinara-istraživača. Model se razvija i mijenja u skladu sa suvremenim razvojem medija, te danas sve više uključuje i digitalnu pismenost, a novi izazov je potreba da se o ovim sadržajima pouče i najmlađi učenici.

Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je rasprava o medijskom obrazovanju u Hrvatskoj te potrebama i mogućnostima boljeg pozicioniranja medijske pismenosti u hrvatskim kurikulumima, koju je vodila glavna urednica portala Medijskapismenost.hr Ana Dokler. U raspravi su sudjelovali Momir Karin iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, zatim dr. sc. Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša, potpredsjednica Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije Robert Tomljenović.

U raspravi se čulo da u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu svakako treba više prostora posvetiti medijskom obrazovanju, da ono mora započeti već u dječjem vrtiću, da se osim kroz nastavu hrvatskog jezika i informatike, mora omogućiti uključivanje više sadržaja o medijskoj i digitalnoj pismenosti i kroz druge nastavne predmete, ali i da je nužno širiti mogućnosti ponude raznovrsnih izbornih sadržaja u kojima će se naći i različite vrste znanja, vještina i stvaralaštva iz područja medijske pismenosti. Preveliki broj obveznih predmeta pritom je ozbiljna prepreka i u osnovnoj i u srednjoj školi.

Pojedine škole i nastavnici entuzijasti učinili su već mnoge velike i važne iskorake u medijskom obrazovanju svojih učenika, ali zasad nema zadovoljavajućih sustavnih rješenja kojim bi se obuhvatile sve škole i svi učenici. Agencija za odgoj i obrazovanje nudi pojedine programe usavršavanja u ovom području, ali potrebe su mnogo veće. U raspravi je istaknut veliki potencijal školskih knjižničara u razvoju medijske pismenosti, ali i teškoće oko toga kako u pretrpanom rasporedu sati naći mjesta i za te sadržaje.

Budući da su svi sudionici u raspravi istaknuli generacijski jaz u korištenju digitalnih medija kao osobito složen izazov, zajedničko je mišljenje da učenje o medijima treba počivati na što aktivnijoj ulozi učenika, koji bi trebali imati više slobode u izboru sadržaja i načinu učenja o medijima – u skladu s njihovim interesima i potrebama.

Nakon okruglog stola održana je radionica pod nazivom “Procjena pouzdanosti informacija” namijenjena nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama, koju je vodila Elsie Russier iz CLEMI-ja. Cilj radionice bio je razumjeti kako se informacije stvaraju te na primjerima i studijama slučaja utvrditi kriterije i metodologiju za procjenu stupnja pouzdanosti informacija i prepoznavanje dezinformacija, posebice na društvenim mrežama.

Odabrani radni listovi iz CLEMI-jevih materijala prevedeni su i objavljeni na hrvatskom jeziku pod naslovom “Medijska i informacijska pismenost – Radni listovi za aktivnosti u razredu” te se mogu preuzeti na portalu Medijskapismenost.hr.