Okrugli stol o podršci udomiteljskim obiteljima za vrijeme i nakon pandemije

Okrugli stol o podršci udomiteljskim obiteljima za vrijeme i nakon pandemije

U sklopu projekta “Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima”, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku je, 26. listopada 2020., organizirao online okrugli stol pod naslovom “Mogućnosti promicanja i pružanja kvalitetne pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima za vrijeme i nakon pandemije”. Sudionice online rasprave bile su predstavnice centara za socijalnu skrb Vinkovci i Virovitica, koji su partneri na projektu, djelatnice Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, te savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović.

Predstavnice centara za socijalnu skrb izvijestile su o problemima s kojima se susreću u svakodnevnom radu u području zbrinjavanja djece u udomiteljskim obiteljima. Problemi su im identični, a to su: nedovoljan broj udomiteljskih obitelji, nepostojanje specijaliziranih udomiteljskih obitelji, teškoće u realizaciji smještaja djece te nedostatak ljudskih resursa u centrima za socijalnu skrb. Posebno im je teško bilo raditi u vrijeme proglašenog lockdowna, kada su zbog brojnih upita udomitelja i roditelja djece bili u svakodnevnom telefonskom kontaktu s njima.

Predstavnica CZSS Virovitica navela je da na području njihove nadležnosti ima 13 udomiteljskih obitelji koje udomljavaju djecu (osam obitelji pruža tradicionalno udomiteljstvo i pet srodničko), u kojima je smješteno 26 djece. Naglašeno je da je sve teže pronaći smještaj za djecu na području njihove nadležnosti.

Predstavnica CZSS Vinkovci navela je da na njihovom području ima 30 udomiteljskih obitelji, od kojih 15 obavlja tradicionalno udomiteljstvo, a 15 je srodničkih udomiteljskih obitelji. U navedenim je obiteljima smješteno 67 djece. S obzirom na to da nema slobodnih mjesta u udomiteljskim obiteljima na njihovom području, prisiljeni su “svoju djecu” smještati u obitelji koje se nalaze na područjima nadležnosti drugih CZSS-a. U proteklih godinu i pol nemaju zahtjeva za obavljanje udomiteljstva.

Predstavnice Centra za nestalu i zlostavljanu djecu predstavile su svoj dosadašnji rad i brojne programe koje provode te su naglasile da ostvaruju dobru suradnju s CZSS-ima.

Uključivši se u raspravu, savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović ukazala je na teškoće koje Ured pravobraniteljice zamjećuje vezano uz udomiteljsku skrb o djeci i na koje već godinama ukazuje u svojim godišnjim izvješćima o radu. Posebno je naglasila nužnost pružanja socijalne i psihološke pomoći i podrške udomiteljima i djeci, kao i važnost rada s biološkim obiteljima, s obzirom na to da je udomiteljstvo ipak samo privremeni oblik zbrinjavanja. Također je istaknula da nedostatak udomiteljskih obitelji ne smije biti razlogom da se ne sankcionira svaka uočena neodgovarajuća skrb udomitelja o djeci.

Ukazala je i na potrebu provođenja kampanji za promicanje udomiteljstva na lokalnim razinama te je naglasila važnost suradnje s organizacijama civilnog društva, s obzirom na niz programa koje provode, a koji su važni djeci i udomiteljima. Upoznala je sudionike i s Projektom SOS Dječjeg sela Hrvatska “Sigurna mjesta i nesmetan razvoj djece – integriranje praksi temeljenih na znanjima o traumi u sustav alternativne skrbi” te im preporučila da se uključe u edukaciju u sklopu projekta koja će se održati u proljeće 2021. godine, kao i da potaknu udomitelje na pohađanje te edukacije.