Okrugli stol o prevenciji seksualnog zlostavljanja djece

Okrugli stol o prevenciji seksualnog zlostavljanja djece

 

Jelavic.FAHPrevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece bila je tema okruglog stola održanog 6. travnja 2011. u Zagrebu. Skup je organizirala Udruga roditelja “Korak po korak” u partnerstvu s Uredom pravobraniteljice za djecu i Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba. Pravobraniteljica Mila Jelavić održala je uvodno izlaganje “Značenje Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja”.

Ovaj okrugli stol dio je kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom “Jedno od pet”, u koju se uključila i Republika Hrvatska. Skup je ujedno i jedna od aktivnosti predviđenih Akcijskim planom provedbe kampanje, a cilj mu je bio razmotriti pojedine aspekte problema seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i dati preporuke za efikasnije djelovanje na njegovom suzbijanju.

Na raspravu su pozvani djelatnici upravnih odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te društvenih djelatnosti u županijama, ministarstvima, Agenciji za odgoj i obrazovanje, gradovima prijateljima djece, udrugama koje su članice Koordinacije udruga za djecu te članovi Vijeća za djecu.

Pravobraniteljica za djecu u svom je izlaganju objasnila zbog kojih je razloga Vijeće Europe izradilo Konvenciju o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, iako već postoji niz međunarodnih instrumenata koji se odnose na zaštitu djece. Predočila je i niz novina koje ta Konvencija donosi u vezi s promjenama u zakonodavstvu ili postupanju. Govorila je i o dosadašnjim aktivnostima Ureda pravobraniteljice za djecu vezanima uz ratifikaciju i implementaciju Konvencije, a među kojima su: zakonodavna inicijativa za promjenu nastupa zastare za kaznena djela na štetu djece; organiziranje stručne rasprave o potrebi uvođenja baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece; objavljivanje zbornika radova s ove stručne rasprave; upućivanje preporuke Ministarstvu pravosuđa za ratifikaciju Konvencije; sudjelovanje, na poziv Vijeća Europe, na europskom pokretanju Kampanje protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece; preporuka predsjednici Vlade za ratifikaciju Konvencije i za pokretanje nacionalne kampanje, zagovaranje uvođenja spolne edukacije u obrazovni sustav; inzistiranje na zaštiti djece-žrtava kroz propise te traženje maksimalnog produljenja rokova rehabilitacije za počinitelje.

Izlaganja na skupu održali su brojni stručnjaci koji se bave različitim aspektima sprečavanja seksualnog zlostavljanja djece. Izlaganje “Važnost koordinacije stručnjaka u radu sa seksualno zlostavljanom djecom” održala je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, Sanja Brajković s Pučkog otvorenog učilišta “Korak po korak” održala je izlaganje “Osvrt na fokus grupe s djecom: Što kažu djeca?”, prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, izlaganje “Seksualni odgoj i prevencija seksualnog nasilja”, sutkinja za mladež Lana Petö Kujundžić izlaganje “Procesuiranje i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela protiv spolne slobode kad su djeca žrtve”, dr. sc. Bruna Profaca s Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba “Što seksualno zlostavljano dijete treba nakon razotkrivanja?”, Marijana Valjan-Harambašić iz MUP-a “Uloga policije u prevenciji seksualnog nasilja nad djecom” te prof. dr. sc. Marina Ajduković s Pravnog fakulteta u Zagrebu “Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretmanskih programa zaštite djece od (seksualnog) nasilja”.

Elvira Nimac i Sanja Brajković iz Udruge roditelja “Korak po korak” prikazale su dio radionice za djecu iz CAP programa prevencije zlostavljanja djece. Moderatorica skupa bila je Gorana Hitrec iz  Udruga roditelja “Korak po korak”. (Foto: FAH)